Gå til hovedindhold
Udbud
Kystbeskyttelse

Rådgiverudbud - prækvalifikation

Dragør klimarobust kystkommune: Fra udviklingsplan til konkretiseret kystbeskyttelsesprojekt. Frist for prækvalifikation er 23. juni 2023 kl. 12.

Illustration af Arkitema & Cowi: Kongelunden anno 2050

Indhold

  Dragør Kommune udbyder opgaven med at modne og konkretisere kommunens lokale kystbeskyttelse til et projektforslag - efterfulgt af myndighedsprojekt, miljøkonsekvensvurdering, udbudsprojekt og opfølgning.

  Opgaven omfatter blandt andet landskabelig bearbejdning og anlægsteknisk projekt af forskelligartede kystbeskyttelsesløsninger langs Dragør 13 km varierede kyststrækning, der blandt omfatter beskyttede og fredede naturområder og bymiljøer.

  De konkrete løsninger skal fortsat udvikles i et helhedsperspektiv med blik for økonomiske, fysiske, strategiske og juridiske hensyn på kortere og længere sigt i takt med at havvandet stiger og naturgrundlaget ændrer sig.

  Projektet skal i løbet af de næste 4-5 år konkretiseres, miljøvurderes og myndighedsbehandles efter blandt andet kystbeskyttelsesloven.

  Opgaven tager afsæt i kommunens udarbejdede udviklingsplan og supplerende undersøgelser på området, der sætter den overordnede ramme og strategiske retning for kommunens kystbeskyttelse frem mod 2050, med perspektiv til 2100.

  Opgaven skal løses i et stærkt, tværfagligt samarbejde i tæt kontakt med kommunen, grundejere og andre interessenter. Ligesom der vil være en koordinering med andre aktører, herunder rådgivere, der arbejder med den statslige stormflodsplan for København.

  Modnings- og realiseringsprojektet er støttet af Realdania, ligesom projektets realisering også er støttet af de statslige puljer til kystbeskyttelse.

  Udbudsmateriale

  Det fulde udbudsmateriale kan hentes på udbudsportalen 

  Ansøgningsfrist

  Frist for prækvalifikation: 23. juni 2023 kl. 12.

  Kontaktperson

  Lise Holm, projektleder i Dragør Kommune

  Mads Blaabjerg, Emcon
  +45 61 63 80 32
  mbl@emcon.dk

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv