Gå til hovedindhold
Politikker og strategier
Dagtilbud

Dagtilbudspolitik

En politik for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Indhold

  Dagtilbudspolitikken udgør sammen med vores Børne- og Ungepolitik og Inklusionspolitik en fælles værdimæssig ramme for det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud.

  Den fælles ramme er det grundlag, vi står på, når vi arbejder med børnenes trivsel, udvikling og læring. Det er udgangspunktet for samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale

  Gode dagtilbud

  Dragør Kommune har vi forskellige typer af dagtilbud til vores børn i alderen 0-6 år:

  • en dagpleje
  • en vuggestue
  • en børnehave
  • fire integrerede institutioner

  Sammen med forældrene spiller dagtilbuddene en vigtig rolle i børnenes første leveår. Vi ved, at gode dagtilbud gør en stor forskel for børnene – både på kort og på lang sigt.

  Høj faglighed

  I Dragør Kommune prioriterer vi dagtilbudsområdet højt. Vi lægger vægt på høj faglighed hos det pædagogiske personale, der hver dag gør deres bedste for, at børnene trives, udvikler sig og lærer. Alle børn skal have et værdifuldt børneliv og et stærkt fundament til at klare sig videre i livet.

  Dagstilbudspolitikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

  Dagtilbudspolitikken 2022-2026

  I Dragør Kommunes dagtilbud er alle børn en del af et stærkt fællesskab - med gode venner og omsorgsfulde og relationskompetente voksne.

  I vores dagtilbud har alle børn en ven. Vi guider børnene og er rollemodeller for, hvordan man er en god ven og en del af et trygt fællesskab.

  Vi møder hver dag børn og forældre med smil og glæde. Vi er nysgerrige på det enkelte barn og tror på, at alle børn gør det så godt, som de kan.

  Vi ser et tæt forældresamarbejde som en forudsætning for at skabe gode børneliv.

  Hverdagen i vores dagtilbud er genkendelig, sjov og fuld af leg.

  • Vi skaber rum til fordybelse og nærvær i mindre fællesskaber.
  • Vi tilpasser os børnegruppen og lader os opsluge af dét, børnene er optaget af.
  • Vi udfolder børnenes fantasi, krop og kreativitet i en vekslen mellem leg på børnenes initiativ og planlagte aktiviteter

  Vi udforsker vores nærmiljø i børnehøjde med heste på marken, gæs ved stranden og flyvemaskiner på himlen.

  Vi udnytter de korte afstande mellem by, vand og skov og integrerer vores naturskønne omgivelser i børnenes hverdag.

  Vi skaber forbindelser til kulturinstitutioner og går på opdagelse i Dragørs historie og lokale traditioner.