Gå til hovedindhold

Folkeoplysningspolitik

Dragør Kommunes folkeoplysningspolitik udstikker rammerne for kommunens prioriterede indsats i de kommende år og opstiller visioner og pejlemærker for folkeoplysningsområdet.

Indhold

  Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring.

  Visionen for kommunens folkeoplysningspolitik er, at

  • sikre rammer for en fortsat udvikling af et godt og rigt kultur- og fritidsliv til glæde for kommunens borgere
  • skabe helhed og sammenhæng i kultur- og fritidstilbud
  • skabe rum for mangfoldighed og aktiv deltagelse indenfor kultur- og fritidsområderne
  • synliggøre kvaliteterne i Dragør Kommunes kultur- og fritidsliv i og uden for kommunen
  • medvirke til at fastholde Dragør som et dejligt sted at bo og som et trygt og berigende sted at lade børn vokse op.
  • anerkende den store frivillige indsats i forbindelse med foreningsarbejde m.v.

  De folkeoplysende aktiviteter er reguleret ved folkeoplysningsloven. Formålet med folkeoplysningsloven er at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og den enkelte initiativtagers idegrundlag.

  Folkeoplysningspolitikken skal bidrage til at synliggøre visioner og mål samt øge handlekraften og skabe initiativ i foreningerne, ved at foreningerne er klar over visionerne, målene og de konkrete tiltag og dermed kender deres råderum og muligheder.

  Sidst opdateret: 5. september 2022

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur