Gå til hovedindhold
Politikker og strategier
Økonomi og Regnskab

Økonomisk politik

Den økonomiske politik fastsætter de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn.

Indhold

  Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn. Politikken indeholder en række principper og hensigtserklæringer for de centrale økonomiske styringsparametre så som driftsresultat, kassebeholdning, gæld, og låntagning m.v. Den økonomiske politik gælder for budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023, 2024, 2025.

  Med denne økonomiske politik fastlægger Kommunalbestyrelsen de mål, som Dragør kommune vil lægge til grund for de kommende års budgetlægning og anvende i styringen af kommunens løbende drift. Den økonomiske politik skal bidrage til det økonomiske grundlag, så Dragør Kommunalbestyrelse kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set i et flerårigt perspektiv.

  Det er Kommunalbestyrelsens økonomiske mål at:

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Sikre budgetoverholdelse

  3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

   

  For at nå disse mål tilføjes en række konkrete delmål for budgetperioden:

  • Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
  • Driftsoverskud på 60 mio.kr.
  • Gennemsnitlig kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, på ca. 40 mio.kr. i løbet af valgperioden og på mindst 50 mio. kr. ved udgangen af valgperioden.
  • Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år
  • Overførselsmulighed på +/- 2% indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal
  • At der som udgangspunkt ikke i budgetperioderne gives tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme,
  • At der sikres et overskud på den strukturelle balance der kan medvirke til, at kommunen får et øget anlægsbudget, set i forhold til anlægsbudgettet fra 2022, så kommunale bygninger og veje kan vedligeholdes.

  Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. april 2022.