Gå til hovedindhold

Økonomisk politik

Den økonomiske politik fastsætter de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn.

Indhold

  Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn. Politikken indeholder en række principper og hensigtserklæringer for de centrale økonomiske styringsparametre så som driftsresultat, kassebeholdning, gæld, og låntagning m.v. Den økonomiske politik gælder for budgetåret 2020 samt overslagsårene 2021, 2022, 2023.

  Med denne økonomiske politik fastlægger Kommunalbestyrelsen de mål, som Dragør kommune vil lægge til grund for de kommende års budgetlægning og anvende i styringen af kommunens løbende drift. Den økonomiske politik skal bidrage til det økonomiske grundlag, så Dragør Kommunalbestyrelse kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set i et flerårigt perspektiv.

  Det er Kommunalbestyrelsens målsætning:

  For at nå disse mål tilføjes en række konkrete delmål for budgetperioden:

  • Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
  • Driftsoverskud på 60 mio.kr.
  • Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio.kr.
  • Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år
  • Overførselsmulighed på +/- 2% indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal
  • Godkendt i kommunalbestyrelsen

  Politikken er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Sidst opdateret: 25. oktober 2022

  Dokumenter

  Kontakt

  Økonomi og Indkøb

  Send Digital Post til Økonomi og Indkøb (MitID)