Gå til hovedindhold
Pleje og aflastning

Aflastning og midlertidigt døgnophold

Det er muligt at ansøge om et ophold på Enggården, hvis dine pårørende har behov for aflastning i hjemmet eller hvis du i en periode har ekstra behov for pleje og opsyn hele døgnet; f.eks. efter indlæggelse.

Indhold

  Hvad er et aflastende ophold?

  Et aflastende ophold har til formål at aflaste pårørende til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i en kortere periode.

  Hvem kan få et aflastende ophold?

  Aflastende ophold henvender sig til borgere:

  • hvor pårørende i hjemme klarer dele af plejen og har behov for aflastning i kortere og længere tid
  • hvor pårørende klarer dele af plejen og skal på ferie, kan der søges om en aflastningsplads senest to uger før feriestart. Det forudsættes, at borgeren ikke kan opholde sig i eget hjem med kommunens hjælpeforanstaltninger i den periode, den pårørende er på ferie.
  • hvor pårørende i hjemmet klarer dele af plejen og bliver indlagt på hospitalet, kan der bevilliges en aflastningsplads, hvis borgeren ikke kan klare sig i hjemmet med kommunens hjælpeforanstaltninger i den periode den pårørende er indlagt.

  Hvordan ansøger jeg?

  Hvis du ønsker at ansøge om et aflastende ophold på Enggården, skal du udfylde ansøgningsblanket og sende den til visitationen via sikker mail eller med posten:

  Sundhed, Pleje og Rehabilitering
  Kirkevej 7
  2791 Dragør

  Hvad er et midlertidigt ophold?

  Et midlertidigt ophold er et tilbud om omsorg, pleje, aktivering og samvær på en sådan måde, at du kan blive boende så længe som muligt i eget hjem. Et midlertidigt ophold er støtte og vejledning til at beholde eller genvinde tabte ressourcer og færdigheder, som er nødvendige for at klare dagligdagen.

  På Enggården er der 8 pladser til midlertidigt ophold.

  Hvem kan komme på et midlertidigt ophold?

  Et midlertidigt ophold henvender sig til borgere:

  • som er svækket efter sygdom i hjemmet eller efter indlæggelse
  • hvis behov for rehabilitering ikke kan imødekommes i eget hjem via andre træningstilbud

  Hvordan ansøger jeg?

  Hvis du ønsker at ansøge om et midlertidigt ophold på Enggården, skal du udfylde ansøgningsblanket og sende den til visitationen via sikker mail eller med posten:

  Sundhed, Pleje og Rehabilitering
  Kirkevej 7
  2791 Dragør

   

  Egenbetaling

  Selve opholdet er gratis, men du skal betale for forplejning samt vask og leje af linned under dit ophold. Beløbet, som i 2024 er på 154 kr.,  bliver automatisk fratrukket din pension.

  Beløbet indtægtsreguleres jf. bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

  Du betaler hverken husleje eller for den pleje du modtager under opholdet.

  Du er velkommen til at ringe til Visitationen i Dragør Kommune, hvis du har spørgsmål til, hvordan din pris beregnes.

  Ansøg om personligt tillæg

  Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, det vil sige reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

  Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

  Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

  Ansøgning kan findes på Borger.dk eller fås gennem Dragør Kommunes Borgerservice.

  Ansøg om personligt tillæg

  Hvis du ønsker at ansøge om et aflastende ophold eller et midlertidigt døgnophold, skal du udfylde ansøgningsblanket og sende den til visitationen via sikker mail eller med posten:

  Sundhed, Pleje og Rehabilitering
  Kirkevej 7
  2791 Dragør