Gå til hovedindhold
Pleje og aflastning

Aflastning til pårørende til ældre

Her har vi samlet dine muligheder for at få hjælp og aflastning som pårørende.

Indhold

  Som pårørende er du en vigtig ressource, hvis er familiemedlem rammes af alvorlig sygdom. Men det er vigtigt, at du også passer på dig selv.

  Vær opmærksom på, at de fleste tilbud skal søges igennem Visitationen og at du ikke kan søge på vegne af dit familiemedlem med mindre, du har en fuldmagt. Du kan læse mere om fuldmagter nederst på siden.

  Hvis din ægtefælle eller en af dine forældre er så syg, at han eller hun ikke kan være alene hjemme, er der mulighed for at komme på daghjem på Enggården. Så kan du gøre noget andet imens. Måske har dit familiemedlem også brug for at hygge og blive stimuleret sammen med andre et par timer om ugen.

  Afbræk og meningsfulde aktiviteter

  På daghjemmet på Enggården bliver alle mødt på det niveau, de er, og efter sin dagsform. Selv personer, der er ramt af sygdom, har brug for et afbræk og meningsfulde aktiviteter. Og du kan have brug for aflastning.

  Praktisk om daghjemmet

  • Daghjemmet er åbent på hverdage mellem 9-15.
  • Din nærtstående bliver hentet og bragt i bus med plads til kørestol og gangstativ.
  • Du kontakter Visitationen mellem 8.15-8.45 for at få en plads på daghjemmet.

  Læs mere om daghjemmet på Enggården

  Er det ikke muligt at blive i eget hjem, kan dit familiemedlem blive visiteret til en plejebolig. En plejebolig er en selvstændig lejlighed på Enggården.

  Læs om boligerne

  Læs, hvad en plejebolig på Enggården koster

  Hvis din partner er under 65 år og har 'betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne' og derfor ikke kan færdes alene, kan han eller hun søge om at få en ledsager.

  Læs om ledsageordning

  Hvis din nærtstående er alvorligt syg eller svækket og behøver hjælp udefra, kan I få hjælp i eget hjem af kommunen. Visitationen vurderer jeres mulighed for at få hjælp.

  Læs om hjemmepleje i Dragør

  Få madservice

  Du kan kontakte hjemmeplejens akuttelefon på telefon 32 53 73 76, hvis din ægtefælle, sambo eller forælder har et akut opstået behov for hjælp til personlig pleje en aften, nat, weekend eller helligdag. I alle andre tilfælde bliver I tildelt hjemmepleje via Visitationen.

  Som nærtstående kan du søge om at blive ansat af kommunen i max seks måneder til at passe dit familiemedlem derhjemme. Der er dog nogle kriterier, der skal være opfyldt, før du kan få pasningsorlov.

  Læs her, om du kan få pasningsorlov

  Hvis din nærtstående er døende, kan du søge om plejevederlag hos kommunen og plejeorlov hos din arbejdsgiver, så du kan passe dig familiemedlem hjemme. Der er dog nogle kriterier, der skal være opfyldt, før du kan få plejeorlov.

  Læs her, om du kan få plejeorlov

  Din familie og venner vil sikkert gerne hjælpe dig, men nogle gange kan det være svært for dem at vide, hvor de kan tage fat. Det kan måske også være svært for dig at få overblik og uddelegere, så du i stedet påtager dig alle opgaver.

  Lav lister og fordel arbejdet

  Hvis du sætter dig ned og laver en liste over alle opgaver, der skal klares, får du samtidigt et overblik over, hvor meget du selv kan påtage dig, og hvad du kan uddelegere.

  App, der kan hjælpe

  Appen 'Sammenholdet' er udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Appen gør det nemmere at koordinere og fordele opgaver. Her kan I opdatere om sygdommen, så I ikke skal bruge ekstra tid på at informere flere pårørende én ad gangen.

  Læs mere og download appen på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

  Udover at få aflastning og hjælp fra sit netværk, kan man have brug for hjælp til at tackle følelser og reaktioner. Eller bare møde nogen, der lytter.

  Se mulighederne i Dragør her:

  Åben rådgivning og samtalegrupper for pårørende til nærtstående med demenssygdom

  Tilskud til psykologhjælp for pensionister (helbredstillæg)

  Tilskud til psykologhjælp for pårørende til nærtstående med alvorlig sygdom (efter henvisning fra egen læge)

  Det er også værd at undersøge, om din fagforening eller private sundhedsforsikring, hvis du har sådan en, betaler for psykologhjælp.

  Under et sygdomsforløb kan I have behov for at skrive fuldmagter. Vi har samlet forskellige fuldmagter her:

  Fuldmagt

  Hvis du har brug for at kunne handle på dit familiemedlems vegne i offentligt regi, skal I få lavet en fuldmagt.

  Læs om fuldmagt på borger.dk

  Digital fuldmagt

  En digital fuldmagt giver dig ret til at tilgå digitale selvbetjeningsløsninger på vegne af den sygdomsramte. Enten kan din nærtstående selv logge ind via NemID og give dig tilladelsen, eller kan du selv anmode om tilladelse – også via NemID.

  Læs om digital fuldmagt på borger.dk

  Fremtidsfuldmagt

  En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis en person mister evnen til selv at tage vare på økonomiske eller personlige forhold. Det er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål. Fremtidsfuldmagten koster 1.200 kr. at oprette.

  Læs om fremtidsfuldmagt på borger.dk

  Kontakt

  Visitationen

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Visitationen har telefontid på hverdage 8.15-12.00

  Telefon: 32 89 02 09

  Send Digital Post til Visitationen