Gå til hovedindhold
Ydelser

Socialt bedrageri

Kommunen har som offentlig myndighed pligt til at sikre, at de til enhver tid udbetaler ydelser til borgerne på et korrekt grundlag.

Indhold

  Kommunen har som offentlig myndighed pligt til at sikre, at de til enhver tid udbetaler ydelser til borgerne på et korrekt grundlag. Derfor kontrollerer Kommunen både ved ansøgningen og løbende, at de oplysninger de har, er korrekte.

  Som modtager af en offentlig ydelse har du pligt til at give Kommunen de rigtige oplysninger og til at give dem besked om ændringer, der har betydningen for udbetalingen af den ydelse, du får.

  Kommunerne og Udbetaling Danmark samarbejder om at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. De har fx pligt til at orientere hinanden, hvis de bliver bekendt med nye oplysninger om dine forhold, som kan have relevans for den anden myndighed, og hvor det vurderes, at myndigheden ikke selv har oplysningerne. Det kan fx være oplysninger om, at du har bopæl i udlandet, at du har andre indtægter end dem, der er indberettet til SKAT, eller at du ikke længere er enlig.

  Samarbejdet betyder også, at kommunen kan indkalde dig til et uddybende møde, hvor du har mulighed for, i dialog med en sagsbehandler, selv at oplyse nærmere om dine forhold. Sagsbehandleren vil videregive dine oplysninger til Udbetaling Danmark, som kommer til at indgå i den samlede vurdering af, hvad du kan få udbetalt i ydelse fra Udbetaling Danmark.

  Anmeld mistanke om snyd på borger.dk:

  Anmeld mistanke

  Du kan selvfølgelig også skrive eller ringe direkte til kommunen med din mistanke, dog skal du være opmærksom på reglerne for at være anonym, da din identitet ellers vil blive noteret i sagen og være omfattet af en eventuel aktindsigt.

  Vigtigt: Hvis du vil være anonym!

  Hvis du vil være anonym i din anmeldelse af snyd, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig over for den, der bliver anmeldt. Kommunen har pligt til at give den anmeldte alle de oplysninger, de har modtaget, også din identitet hvis kommunen kender den.

  Det kan fx være, hvis;

  • du i anmeldelsen fortæller om, hvorfra og hvordan du kender den anmeldte
  • du opgiver dine kontaktoplysninger i telefonen eller på skrift
  • din telefon har aktiveret ’Vis nummer’.

  Hvis du vil være sikker på at være anonym, skal du bruge Borger.dks selvbetjeningsløsning og samtidig sikre dig, at du ikke fortæller om din forbindelse til den anmeldte.

  Anmeld mistanke - anonymt

  Enlig eller samlevende

  Der er ikke faste grænser for, hvornår en person er enlig eller ej. Vi lever på forskellig vis, og myndighederne skal altid lave en konkret vurdering af den enkelte borgers forhold.

  Hvis du er i tvivl, om du betragtes som enlig eller ej, anbefaler kommunen, at du læser følgende vejledninger, der både beskriver reglerne, og indeholder konkrete eksempler på enlig eller ikke-enlig-problematikken.

  Vejledning til enlige der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud (star.dk)

  Vejledning til enlige der modtager folkepension og førtidspension (star.dk)

  Vejledningerne kan du også finde på Borger.dk, hvor du også kan du læse meget mere om kontrol af sociale ydelser og hvad der sker, hvis du enten ønsker at anmelde snyd eller selv bliver anmeldt for snyd.

  Links

  Kontakt

  Borgerservice

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgerservice