Gå til hovedindhold
Handicap og Psykiatri

Veteraner i Dragør

Er du tidligere udsendt, og har du behov for hjælp i hverdagen, et netværk med andre veteraner eller en personlig samtale? Så er der en række tilbud, du kan få glæde af i Dragør Kommune.

Indhold

  I Dragør Kommune er der et politisk ønske om aktivt at understøtte den lokale udmøntning af den nationale politik for veteraner i anerkendelse og respekt for den store indsats, som udsendte fra forsvaret, politiet, beredskabet, sundhedssektoren og andre sektorer har ydet. I den forbindelse er det også vigtigt at huske på de nærmeste pårørende, som for en tid har undværet en ægtefælle, en partner, en far, en mor, en søn eller en datter.

  Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som vil blive besluttet i 2024. Begrundelsen herfor er dels:

  • At sætte fokus på de krigsveteraner, der er bosiddende i Dragør Kommune.
  • At sende et politisk signal om at Dragør Kommune anerkender den vigtige indsats, som kommunens krigsveteraner har ydet for det danske samfund.
  • At tjene som redskab til at signalere forståelse og vilje til at gøre, hvad der skal til, for at veteranerne og deres pårørende får et så godt liv som muligt i Dragør Kommune.

  Dragør Kommunes vil understøtte veteranerne og deres pårørende i at gøre hverdagen efter udsendelse så let som muligt, en hverdag der også for mange veteraner heldigvis er uproblematisk.

  Men for nogle har voldsomme oplevelser, fysiske skader samt det ofte ekstreme pres alle har mærket, påvirket dem så meget, at de efter hjemsendelsen har udviklet kraftige reaktioner på dette, hvilket påvirker mulighederne for at genindtræde i et civilt liv.

  Det er i særlig grad denne gruppe, som vi ønsker at understøtte med veteranpolitikken. Og for denne gruppe kan en hurtig og ukompliceret indsats være det, der skal til for, at de fremover fortsat kan bidrage positivt til det danske samfund.

  For at sikre forankring af arbejdet med veteraner er der en koordinatoropgave, der skal understøttes af kommunen. Dette er undervejs.

  Foreløbig kontaktinformation

  Kommer snart.

  Du kan få hjælp til at lede efter den rigtige arbejdsplads, få oversat dit CV til "det civile sprog", få vejledning om jobordning for veteraner og meget andet.

  Der er flere særlige beskæftigelsestilbud for veteraner, og på siderne herunder kan du læse mere om nogle af dem. Du er desuden også altid velkommen til at kontakte veterankoordinatoren for yderligere vejledning.

  Veterancentret er én indgang på veteranområdet og tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Veterancentret arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner. 

  Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt - også selvom udfordringerne først viser sig senere. Veterancentret yder en tværfaglig indsats bygget på viden fra forskning.

  Støtte fra Veterancentret i forbindelse med ledighed 

  Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere arbejder udelukkende med at få veteraner ud i beskæftigelse og uddannelse. De har en stor faglig viden om, hvilke muligheder der er for veteraner på arbejdsmarkedet og kan komme med gode råd, inspiration og støtte i din jobsøgning.

  Beskæftigelsesrådgiverne kan desuden fungere som bisiddere, når du skal til møder på jobcenter eller A-kasse og være dine ekstra ører og skrive referat af mødet.

  Du kan læse hele beskrivelsen på veterancentret.dk

  Kommer snart.

  Kommer snart.

  Hvert år holder Dragør Kommune en reception for at fejre de borgere i Dragør, som er eller har været udsendt for Danmark.

  Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

  Veterankortet udstedes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i minimum 28 sammenhængende dage med Forsvaret eller i sammenlagt 28 dage med Beredskabsstyrelsen. Du kan som indehaver af et veterankort bruge det til at legitimere dig som veteran og derigennem modtage anerkendelse for din indsats. 

  Du kan desuden få adgang til rabatter gennem mylogbuy. Det gør du ved at gå ind på www.mylogbuy.dk og oprette en ny bruger ved at skrive firmanavnet, som enten er Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

  Desuden har hjemmesiden www.veterankortet.dk lavet en samlet oversigt over rabatter

  Sådan får du et veterankort

  Alle, der har været udsendt for det danske forsvar siden 1948, har ret til et veterankort. Forsvaret sender halvårligt (februar og august) veterankortet ud til medarbejdere i forbindelse med deres førstegangsudsendelse.

  Du kan også bestille kortet over internettet, hvis du endnu ikke har modtaget det, har mistet det, eller der er en fejl på kortet. 

  Der er en række gode hjemmesider og nyttige apps, hvor du vil kunne læse meget mere i forhold til de udfordringer, som du kan stå med som veteran eller pårørende.

  Veterancentret.dk

  Veteranalliancen.dk

  Veteranstøtten – Hotline

  App for pårørende

  Veterancentrets PTSD FamilieCoach er en smartphone app for pårørende til veteraner med posttraumatisk belastningsreaktion, kontakt veterancentret eller læs mere om app´en på veterancentret.dk

  Kontakt

  Borgerservice

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgerservice