Gå til hovedindhold
Ydelser

Rådighedsbeløb

Når en borger søger om bevilling af økonomisk støtte fra kommunen foretages en beregning med henblik på at udlede borgerens månedlige rådighedsbeløb.

Indhold

  Kommunens vejledende rådighedsbeløb anvendes som en rettesnor i forbindelse med den individuelle og konkrete vurdering af borgerens berettigelse til økonomisk støtte fra kommunen samt størrelsen af støtten. Der foretages således altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forhold.

  Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb, der er tilbage, når borgerens faste udgifter (husleje, vand, varme, el/gas, telefonabonnement/internet, forsikring m.m.), er betalt.

  Satsen for det vejledende rådighedsbeløb reguleres årligt i forhold til forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Det vejledende rådighedsbeløb, som administrationen aktuelt benytter er:

  • Enlige: 3.600 kr.
  • Ægtepar/samboende: 5.800 kr.
  • Tillæg pr. barn: 1.300 kr.

  På voksenområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om bevilling af enkeltydelser efter Aktivloven eller personlige tillæg efter Lov om social pension til borgere, som oplever uforudsete ekstraudgifter som f.eks. ekstraordinær tandbehandling, medicinbehandling, hjælp til flytning eller lignende, som borgeren på ingen måde selv kan betale eller spare op til.

  På børneområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver jf. servicelovens § 52 a stk.2, f.eks. i forbindelse med økonomisk støtte til efterskoleophold.

  Børneområdet benytter aktuelt samme rådighedsbeløb som ved ansøgning om enkeltydelser jf. Aktivloven.

  Det politisk godkendte vejledende rådighedsbeløb benyttes også i andre administrative sammenhænge. Eksempelvis når der skal anvises almene boliger efter fjerdedelsreglen. Før boligen anvises, laves der en beregning med henblik på at vurdere, om borgeren har økonomisk mulighed for at afholde alle de fremtidige boligudgifter samt have midler til den løbende forsørgelse.

  Rådighedsbeløbet skal f.eks. dække:

  • Mad og drikke
  • Dagligvarer til husholdning
  • Tøjvask
  • Indkøb af tøj
  • Midler til personlig hygiejne
  • Almindelig tandbehandling
  • Fritidsinteresser
  • Transport
  • Eventuelle ferieudgifter
  • Gaver
  • Daglige forlystelser
  • Udgifter til eventuelle husdyr

  Borgeren kan som udgangspunkt kun bevilges økonomisk støtte, hvis borgerens månedlige rådighedsbeløb er mindre end det politisk vedtagne vejledende rådighedsbeløb.

  Det skal fremhæves, at kommunens rådighedsbeløb alene er en vejledende sats, hvilket betyder, at bevilling af økonomisk støtte altid gives efter en konkret og individuel vurdering i hver enkel sag.

  Kontakt

  Borgerservice

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgerservice