Gå til hovedindhold
Skole og Uddannelse
Børn
Familie

Inddragelse af forældre

Som forælder har du mulighed for at få indflydelse og præge hverdagen for børn i Dragør Kommune.

Indhold

  Skolebestyrelsen er et forum, hvor forældre kan få indflydelse på deres barns skole og samarbejde med ledelsen. Der er skolebestyrelser på alle kommunens skoler.

  Skolebestyrelsen på de enkelte skoler har til opgave at fastsætte principper for skolens daglige liv indenfor de rammer, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, herunder mål og rammer for skole/hjem samarbejdet, samarbejdet med lokalsamfundet, kultur, folkeoplysnings- idræts- og foreningsliv, samt kultur og ungdomsskole.

  Skolebestyrelsen består af:

  • 7 forældrerepræsentanter (valgt for fire år)
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter

  Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

  Skolebestyrelsen afholder en gang om året et møde for forældre, medarbejdere og elever, hvor en redegørelse for bestyrelsens arbejde i det forløbne år og dens planer for det kommende år fremlægges.

  Du finder oplysninger om skolebestyrelsernes medlemmer og referater fra møder mm. på Aula:

  Dragør Skole

  St. Magleby Skole

  Nordstrandskolen

  Reglerne for valg til skolebestyrelse er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017 og kan læses her.

  Regler for valg til skolebestyrelse (pdf)

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Kultur