Gå til hovedindhold
Kørekort

Ombyt udenlandsk kørekort

Du kan i Borgerservice søge om at få dit udenlandske kørekort ombyttet til et dansk kørekort.

Indhold

  Hvis du vil undgå ventetid, har du mulighed for at bestille tid online. 

  Du skal møde personligt op i Borgercentret for at få ombyttet dit udenlandske kørekort. Hvis du vil undgå ventetid, har du mulighed for at bestille tid online. 

  Udenlandsk kørekort i Danmark

  Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

  Turistkørekort

  Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

  Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

  Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark. 

  I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

  Kørekort fra Grønland

  Hvis indehavere af grønlandsk kørekort får bopæl i Danmark, har de følgende 2 muligheder for at køre bil i Danmark:

  1. Det grønlandske kørekort kan blive sidestillet med et dansk kørekort ved gennemførsel af 2 lektioners kørsel af minimum 45 minutters varighed hos en dansk kørelærer. 
  2. Ombytning af det grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Der skal aflægges en kontrollerende køreprøve. 
  Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine

  Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Nordmakedonien, Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Ombytning efter 180 dages ophold i Danmark

  Inden der er gået 180 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

  Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Nordmakedonien, Isle of Man (Øen Man) eller Israel

  Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Isle of Man (Øen Man) eller Israel, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Ombytning efter 180 dages ophold i Danmark

  Inden der er gået 180 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort

  Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

  Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

  Hvad koster det at ombytte kørekort?

  Priser på ombytning af kørekort (2024) Pris
  Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 360 kr.
  Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 180 kr.
  Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 180 kr.

  Du kan også se de aktuelle priser på ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  Du skal henvende dig i Borgerservice i en af landets kommuner for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

  Inden fremmøde i Borgerservice skal du sikre dig, om din kommune kræver tidsbestilling inden fremmøde. Herudover skal du medbringe:

  • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland i et EU- eller EØS-land)
  • du skal også medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato. Dog maksimalt i 15 år.
  • et fotografi
  • dit kørekort
  • et gyldigt pas
  • gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil. 

  Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

  Der gælder særlige krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere er et EU-land. Efter overgangsperiodens udløb ved udgangen af 2020 er der ændringer på en lang række områder, bl.a. på kørekortsområdet.

  Kørekort udstedt i Storbritannien (kort ophold i Danmark)

  Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, kan du bruge dit britiske kørekort. I Danmark er det bestemt, at du kan bruge dit kørekort, hvis kørekortet er med latinske bogstaver, eller hvis teksten på kørekortet er ledsaget af en dansk, engelsk eller fransk oversættelse.

  De samme regler som i Danmark er nødvendigvis ikke de samme i de øvrige EU-lande. Det betyder, at hvis du kører i et andet EU-land end Danmark, så kan det blive nødvendigt for dig at have et internationalt kørekort, som skal bæres sammen med det almindelige kørekort. 

  Kørekort udstedt i Storbritannien (fast bopæl i Danmark)

  Hvis du har et kørekort udstedt i Storbritannien og er bosat i Danmark, skal du have ombyttet dit kørekort. 

  Fremgangsmåde for ombytning af kørekort afhænger af, hvornår dit britiske kørekort er udstedt. Hvis dit kørekort er udstedt før den 1. januar 2021, vil du kunne ombytte dit britiske kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve. Hvis kørekortet omvendt er udstedt efter den 1. januar 2021, skal det ombyttes efter de almindelige regler for tredjelande, hvor der er krav om kontrollerende køreprøve. Du kan køre med dit britiske kørekort indtil 180 dage efter den 1. januar 2021, eller indtil 180 dage fra den dag du får bopæl i Danmark. 

  På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse mere om reglerne for kørekort, og hvilken betydning de har for dig.

  02.07.2024 14.42

  Skrevet af Færdselsstyrelsen

  Kontakt

  Borgerservice

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgerservice