Gå til hovedindhold
Affald
Erhverv

Olie og kemikalier

Hvis der er virksomheder, landbrug, gartnerier eller institutioner, hvor der forekommer olie- og kemikalieaffald, skal det anmeldes til Tårnby Kommune.

Indhold

  Opbevaring af olie og kemikalier

  En forurening af grundvandet kan ødelægge vandforsyningen. En oprydning efter en jord- og grundvandsforurening skal betales af forureneren. Den er ofte dyr og tidskrævende.

  Dragør Kommunalbestyrelse har med baggrund i lovgivningen vedtaget en kommunal forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer. Forskriften gælder både for råvarer og affald.

  Godkendt af Dragør Kommune Driftsudvalg den 11. januar 1994.

  Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer

  Anmeldelse af olie og kemikalier

  Hvis der er virksomheder, landbrug, gartnerier eller institutioner, hvor der forekommer olie- og kemikalieaffald, skal det anmeldes til Tårnby Kommune.

  Et anmeldelsesskema kan rekvireres hos Tårnby Kommune

  Som hovedregel skal alt olie- og kemikalieaffald afleveres til:

  I/S SMOKA
  Modtagestation for farligt affald
  Prøvestenen
  U-vej 7
  2300 København S

  I/S SMOKA har udgivet en vejledning om emballering og mærkning af olie- og kemikalieaffald.

  Læs mere på SMOKAS hjemmeside

  Mindre virksomheder, der har yderst begrænset mængder affald, kan indgå aftale med Dragør Kommune om at aflevere affaldet på:

  Genbrugspladsen, Bachersmindevej 15, 2791 Dragør

  Det påhviler producenten af affald i op til 5 år over for Dragør Kommunes miljøtilsyn at kunne dokumentere:

  • Mængde og type af affald
  • Hvem der har transporteret affaldet
  • Hvilket modtageanlæg der har behandlet affaldet
  • Opbevaring, anmeldelse og aflevering skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Dragør Kommunes regulativ for olie- og kemikalieaffald.

  På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

  Læs mere om det forpligtende samarbejde

  Kontakt

  Tårnby Kommune - Miljø

  Forpligtende samarbejde
  Du skal kontakte Tårnby Kommune, fordi dette område er en del af det forpligtende samarbejde.

  Telefon: 32 47 15 05

  Send Digital Post til Tårnby Kommune - Miljø (MitID)