Gå til hovedindhold
Affald

Haveaffald

Her kan du læse om afhentning og sortering af haveaffald.

Indhold

  Dagen før afhentningsdagen skal haveaffaldet sættes ud til vejen, så vognmanden kan se det.

  Se afhentningsdage

  Haveaffald er først og fremmest

  • græs, ukrudt og grene
  • grønne rester fra køkkenhaven
  • andet grønt affald fra haven.

  Haveaffald må ikke indeholde

  • plastik
  • dagrenovation
  • jord, sten og lignende
  • jern og metal
  • murbrokker, beton
  • træspåner

  Haveaffaldet må kun stilles ud i

  • grønne haveaffaldsbeholdere (kan købes i web-butikker på internettet)
  • papirsække (kan købes i super- og byggemarkeder). Papirsækkene må max. veje 10 kg.
  • grene bundet med snor af sejlgarn o.l. (bundterne må højst være 0,5 x 1,0 meter) og må max veje 10 kg.

  Haveaffaldet bliver ikke taget med, hvis

  • det indeholder andet end haveaffald
  • er stillet ud i plastiksække
  • det er for tungt
  • Beholderne skal være CE – mærket i henhold til DS/EN 840-1 til 840-6: 2004-04-09 med tilhørende A-deviation
  • Beholderne skal være støjmærkede i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14 EF af 8. maj 1999 (implementeret i Danmark ved Maskinstøjbekendtgørelse nr. 29 af 11.01.2016). Hvis beholderne ikke er certificerede efter disse standarder, skal det på anden og tilsvarende vis dokumenteres, at beholderne lever op til de samme krav som i standarderne for de respektive beholdere.
  • Beholderne skal kunne tømmes med de almindeligt anvendte liftsystemer konstrueret efter DS/EN 1501-normerne.
  • Beholderne skal kunne tømmes i én arbejdsgang.
  • Der må ikke være PVC i nogle af beholderdelene.
  • Beholderen skal være på 240 L.
  • Beholderen skal være grøn.
  • Hjulstørrelsen skal være minimum 250 mm, og hjulbanen skal fremstilles af gummi, med lav rulle-modstand. Hjul skal produceres i HDPE. Hjul må maksimalt være 6 cm brede og min. 4.5 cm brede.

  Afbrænding af haveaffald er kun tilladt på landbrugsejendomme.

  Det er stadig bedst for miljøet at kompostere haveaffaldet hjemme i haven. På den måde indgår affaldet i havens naturlige kredsløb. 

  Haveaffald kan også afleveres på genbrugspladsen.

  I Dragør Gamle By skal du sætte dit haveaffald frem til en af hovedvejene, hvor renovationsbilen kan komme til.

  På kortet kan du se, hvor du kan stille dit haveaffald, for at det bliver taget med, hvis du bor i Dragør Gamle By.

  Se kort (pdf)

  På tømmedagen skal dit haveaffald være synligt fra hovedvejen senest kl.6.

  Du kan hente kompostmuld på genbrugspladsen.

  Læs mere om kompostmuld på ARC's hjemmeside

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv