Gå til hovedindhold
Kommuneudvikling

Kommuneplan 2022

Kommuneplan 2022 er en samlet plan for alle kommunens arealer og et udtryk for mål og forventninger til kommunens fysiske udvikling de næste 12 år.

Udsnit af forside til Kommuneplan 2022

Indhold

  Kommuneplan 2022 afløser Kommuneplan 2009 og den delvise revision af Kommuneplan 2009 fra 2013 og 2017.

  Kommuneplan 2022 er opbygget i en hovedstruktur og en rammedel og beskæftiger sig med seks temaer:

  1. byerne
  2. transport og mobilitet
  3. det åbne land
  4. fritid og turisme
  5. bevaring og kulturarv
  6. klima og energi.

  En kommuneplan er en samlet plan for alle kommunens arealer. Den er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og/eller forventning til kommunens fysiske udvikling.

  Det er planloven, som fastlægger bestemmelser for kommuneplanens indhold.

  Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, men den er retningsgivende for kommunalbestyrelsen og administrationen. Kommuneplanen kan udmønte sig gennem lokalplaner, som er juridisk bindende for grundejerne i kommunen.

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Det sker ved at udøve de beføjelser, som er givet ved lov. Kommunens egen bygge- og anlægsaktivitet må ikke stride imod kommuneplanen.

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv