Gå til hovedindhold
Vand og natur
Klima og miljø

Drikkevand - grundvand

Læs om drikkevand, grundvand, analyser og tilsyn og find relevante ansøgningsskemaer.

Indhold

  I Dragør og Tårnby Kommune forsynes langt de fleste fleste ejendomme fra den almene offentlige vandforsyning.

  Enkelte ejendomme på landet forsynes med vand fra deres egen brønd eller boring. Nogle få ejendomme har begge dele. Det er typisk landbrug og gartnerier, der anvender boringen til markvanding. Læs mere om private boringer på denne side.

  I den fællesoffentlige database Jupiter kan du se data om vandressourcer.

  12.04.2024 09.00

  Drikkevand og vandforbrug

  Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier. 

  Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'. 

  Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet: 

  Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Hvert femte år skal kommunen give ejerne besked om, at de med fordel kan foretage kontrol af drikkevandet. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. 

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan læse mere om regler for forsyningsanlæg, der forsyner én husstand.

  Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

  I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

  Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

  Skrevet af borger.dk

  Kontakt

  Tårnby Kommune - Miljø

  Forpligtende samarbejde
  Du skal kontakte Tårnby Kommune, fordi dette område er en del af det forpligtende samarbejde.

  Telefon: 32 47 15 05

  Send Digital Post til Tårnby Kommune - Miljø (MitID)