Skip navigationen

Søg om gravetilladelse

Ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommuneveje

Gravearbejde på vejen

Gravetilladelse 

Hvis du har brug for at grave i offentlige og private fællesveje, skal du indhente en gravetilladelse i Plan og Teknik.

Ledningsoplysninger

Bemærk, at der også skal søges ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret LER.

 

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en sikker mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.