Gå til hovedindhold

2022

31 resultater

Tillæg til Miljøgodkendelse på Brandøvelsespladsen, Københavns Lufthavne A/S

23. dec. 2022
Afgørelser
2022

Tårnby Kommune har den 23. december 2022 meddelt tillægsgodkendelse til den gældende miljøgodkendelse til brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn

Varmeplan – afgørelse om miljøvurdering

22. dec. 2022
Høringer
2022

Efter en lovpligtig miljøscreening af forslag til Varmeplan for Dragør Kommune 2022 er det vurderet, at forslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Dragør Kommunalbestyrelse den 8. december 2022 afgjort, at varmeplanen ikke er omfattet af pligten til at gennemføre en miljøvurdering. Klagefrist er torsdag den 19. januar 2023.

Fornyet høring: Forslag til Lokalplan 76

06. dec. 2022
Høringer
Kommuneudvikling
2022

Dragør Kommunalbestyrelse har den 24. november 2022 besluttet at sende forslag til Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel i fornyet offentlig høring i mindst 4 uger, jf. planlovens § 24.

Offentliggørelse: Kommuneplan 2022

30. nov. 2022
Høringer
Kommuneudvikling

Torsdag den 27. oktober 2022 vedtog Dragør Kommunalbestyrelse en revideret kommuneplan. Kommuneplan 2022 er en samlet plan for alle kommunens arealer og et udtryk for mål og forventninger til kommunens fysiske udvikling de næste 12 år.

Forslag til varmeplan i høring

31. okt. 2022
Høringer

Alle kommuner i Danmark med gasforsynede områder skal i løbet af 2022 udarbejde og have godkendt varmeplaner. Varmeplanerne beskriver, hvilke fremtidige muligheder der er i den pågældende kommune, når rumopvarmning af bl.a. boliger og institutioner ikke længere kan ske med gas. Varmeplanen er altså ikke et konkret og bindende forslag til et fjernvarmeprojekt, men rammen om hensigten. Varmeplanen er derfor heller ingen garanti for, at der kommer fjernvarme til Dragør. I Dragør Kommune bliver ca. 70 % af vores bygninger opvarmet med gas i dag. Det er derfor meget aktuelt for Dragør.

Tilladelse: Bade- og kajakbro ved Sydstranden (Søndre Strandvej)

12. okt. 2022
Høringer
Afgørelser

Det er besluttet at tillade etablering af en op til 30 meter lang bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand (vest for stikvejen Søndre Strandvej med landfæste på stranden). Det er muligt at klage over afgørelsen frem til onsdag den 9. november 2022.