Gå til hovedindhold
Høringer
Kommuneudvikling
2022

Fornyet høring: Forslag til Lokalplan 76

Dragør Kommunalbestyrelse har den 24. november 2022 besluttet at sende forslag til Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel i fornyet offentlig høring i mindst 4 uger, jf. planlovens § 24.

06. dec. 2022
Dragør badehotel

Indhold

  Lokalplanforslagets indhold

  Forslaget til en ny lokalplan skal muliggøre en udvidelse, og dermed en øgning af kapaciteten og modernisering, af det eksisterende Dragør Badehotel. Lokalplanen fastlægger rammer og regler for anvendelse og bebyggelse, karakteristiske træk for bygningernes ydre, bevaringshensyn og krav til friarealer mv.

  Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i et skitseforslag til et projekt for udvidelse, som med udgangspunkt i den oprindelige bebyggelse, tager hensyn til fremtræden i forhold til kystlandskabet og bybilledet. Udvidelsesmulighederne omfatter både en forlængelse af hovedbygningen med videreførelse af badehotellets arkitektoniske værdier og to nye bygninger i et nutidigt formsprog. Der skabes mulighed for et samlet værelsesantal på 61, samt flere konference- og selskabslokaler.

  Ændringer i det nye forslag

  Lokalplanforslag for udvidelse af Dragør Badehotel har tidligere været udsendt i offentlig høring i maj-juli 2022. På baggrund af den høring, fik administrationen oplysninger om, at skyggediagrammerne ikke var retvisende. Skyggediagrammerne blev derfor tilpasset, og viser nu de maksimale højder på bygningerne, som lokalplanen giver mulighed for. Der er samtidig udarbejdet supplerende visualiseringer, der også viser de maksimale højder. Det er i lokalplanen tydeliggjort, hvilke visualiseringer, der har eksempelværdi, og hvilke, der er baseret på det projektforslag som lokalplanen tager afsæt i.

  Ændringsforslag, som indgik i den politiske behandling som fandt stedt i september 2022, og som fremgik af bilag, er nu indarbejdet i lokalplanforslaget. I lokalplanforslaget fremgår ændringer i teksten med grøn farve.

  Mulighed for indflydelse

  Planforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2022 til den 12. januar 2023, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger til forslaget skal derfor være kommunen i hænde senest torsdag den 12. januar 2023, brug link til digital post nedenfor. Mærk dit høringssvar med ”Høringssvar Lokalplan 76”.

  Har du tidligere indsendt høringsbemærkninger, vil disse stadig indgå som en del af sagsbehandlingen og blive fremlagt for politikerne. Du er selvfølgelig velkommen til at indsende supplerende bemærkninger til det ændrede lokalplanforslag.

  Vær opmærksom på, at den endelige vedtagelse af Lokalplan 76 vil blive behandlet politisk, og at evt. høringssvar vil indgå som bilag til dagsordenspunktet. De bliver dermed offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside med alle indeholdte oplysninger; herunder evt. personoplysninger. Vær desuden opmærksom på, at alle bemærkninger er omfattet af aktindsigt.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv