Gå til hovedindhold

Forslag til varmeplan i høring

Alle kommuner i Danmark med gasforsynede områder skal i løbet af 2022 udarbejde og have godkendt varmeplaner. Varmeplanerne beskriver, hvilke fremtidige muligheder der er i den pågældende kommune, når rumopvarmning af bl.a. boliger og institutioner ikke længere kan ske med gas. Varmeplanen er altså ikke et konkret og bindende forslag til et fjernvarmeprojekt, men rammen om hensigten. Varmeplanen er derfor heller ingen garanti for, at der kommer fjernvarme til Dragør. I Dragør Kommune bliver ca. 70 % af vores bygninger opvarmet med gas i dag. Det er derfor meget aktuelt for Dragør.

Indhold

  I varmeplanen er der et kort over Dragør, der viser, hvilke områder af kommunen, der kan komme fjernvarme. Kortet viser også, hvor i Dragør, det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning bedre kan betale sig med andre opvarmningsformer, f.eks. individuelle varmepumper.

  Der er også en tidsplan, der viser hvornår boligejerne i de forskellige områder kan forvente at blive koblet på fjernvarmenettet. Tidsplanen er baseret på, at alle fremtidige kunder, skal kunne blive koblet på inden udgangen af 2028 og det er en ambitiøs plan.

  Endelig er der vist, hvad de omtrentlige omkostninger for en boligejer vil blive i det tilfælde, at boligejeren vælger fjernvarme som varmekilde, sammenlignet med de omtrentlige omkostninger for etablering af en individuel varmepumpe. Indtil der er udarbejdet et konkret projekt, vil de estimerede omkostninger være forbundet med usikkerhed.

  I de områder, der er udlagt til fjernvarme, skal varmeplanen følges op af konkrete projektforslag for de enkelte områder. I projektforslagene vil boligejerne blive spurgt, om de er interesserede i at blive koblet på det planlagte net.

  Mulighed for indflydelse

  Hvis du ønsker at afgive et høringssvar – ændringsforslag eller andre bemærkninger – til varmeplanen - kan du sende dit høringssvar så vi har det i hænde senest den 14. november 2022.

  Høringssvar sendes til via sikker post, find link nedenfor. Mærk dit høringssvar med: ”Varmeplan”.

  Eller per post til Dragør Rådhus, Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Mærk dit høringssvar med: ”Varmeplan”