Gå til hovedindhold

Ny affaldsplan inkl. miljøvurdering i høring

I forbindelse med den nye affaldsordning i Dragør Kommune, er det et krav at denne følges af en affaldsplan og dertil miljøvurdering. Affaldsplanen fungerer som et pejlemærke for håndteringen af affald i Dragør Kommune, gennem en 12 årig periode. Fortæl os hvad du mener, og om der er noget vi mangler! Send os dit høringssvar i perioden 27. september 2022 til 22. november 2022.

Indhold

  Ny affaldsplan i høring

  Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse og en ny handlingsplan for cirkulær økonomi (National affaldshåndteringsplan), med nye retningslinjer, målsætninger og krav for håndtering og sortering af affald, i Danmark. Med det følger kravet om udarbejdelse af en ny affaldsplan, som skal udarbejdes af de enkelte kommuner.

  En affaldsplan fungerer som et styringsværktøj, til at indfri de nationale krav for affaldssortering, såvel som Dragør Kommunes egne målsætninger på affaldsområdet.

  Affaldsplanen for Dragør Kommune er bygget op af to dele – En kortlæsningsdel og en målsætningsdel. Kortlægningsdelen giver en status over affaldsområdet, som det ser ud i dag - Hvad samler vi ind og hvor meget. Målsætningsdelen beskriver de tiltag der skal indfris (både nationale, som kommunale), samt en plan for hvordan og hvornår, dette skal kunne lade sig gøre.

  Miljøvurdering

  I forbindelse med den nye affaldsplan er der blevet udarbejdet en miljøvurdering, der belyser de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med planen. Samlet set vurderes Dragør Kommunes nye Affaldsplan, at have en positiv påvirkning af miljøet samtidig med, at den ikke strider imod øvrig lovgivning, planer og strategier.

  Mulighed for indflydelse

  Hvis du ønsker at afgive et høringssvar – ændringsforslag eller andre bemærkninger – til Affaldsplanen - kan du sende dit høringssvar så vi har det i hænde senest den 21. november 2022.

  Høringssvar sendes til via sikker post, find link nedenfor. Mærk dit høringssvar med: ”Affaldsplan”. 

  Eller per post til Dragør Rådhus, Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Mærk dit høringssvar med: ”Affaldsplan”.