Gå til hovedindhold

Ny dagtilbudspolitik i høring (Udløbet)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har besluttet, at der skal formuleres en ny politik for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune. Fortæl os hvad du synes! Send et høringssvar i perioden den 15. september til den 13. oktober 2022.

Indhold

  Inden den nye politik vedtages, vil vi gerne høre, hvad du synes. – Måske du har forslag til sætninger, der kan være formuleret anderledes? Måske du mener, at der er perspektiver, vi har overset? Det kan også være, at du synes, det fremsendte oplæg fungerer godt? – Så må du også meget gerne tilkendegive dét.

  Udvalgets oplæg til en ny dagtilbudspolitik (også omtalt ”ny 0-6 års politik”)

  Du kan sende et høringssvar i perioden den 15. september til den 13. oktober 2022 kl. 08:00. Høringssvaret sendes med sikker post til Center for Børn, Skole og Kultur.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil herefter blive præsenteret for alle høringssvar, inden den endelige politik vedtages.

  Oplægget til den nye politik er formuleret på baggrund af input fra forældre, børn, medarbejdere og dagtilbudsledere, som hver især er kommet med forslag til, hvilke ord og perspektiver, der bør være centrale i Dragør Kommunes nye dagtilbudspolitik.

  Du kan se alle inputtene i referatet fra udvalgets møde den 8. september 2022. Se under punkt 3, bilag

  Hensigten med den nye politik er, at den skal være nem at formidle til omverdenen, at den er praksisnær, og at den tydeliggør den særlige pædagogiske tilgang, det pædagogiske personale møder børn og forældre med i Dragør Kommune. Det er således ønsket, at den nye politik kan anvendes aktivt i den pædagogiske samtale med både medarbejdere og forældre i Dragør Kommunes dagtilbud.

  Vi ser frem til at høre, hvad du synes.

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Kultur (MitID)