Gå til hovedindhold

Fornyet høring: Regler for støv, støj og vibrationer ved bygge- og anlægsaktiviteter samt varelevering

Dragør Kommune skal have en ny forskrift for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg. Forskriften er i høring i fire uger med høringsfrist den 6. februar 2023.

gul og sort gravemaskine på brun grund

Indhold

  Kommunalbestyrelsen godkendte tilbage den 31. marts 2022, første udkast til en ny forskrift for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg, som var i høring i fire uger. Grundet tekniske rettelser i den daværende forskrift, sendes denne nu i fornyet høring. Som altid, vil vi gerne høre din mening og kommentarer.

  Hvis du/I har bemærkninger til den nye forskriften, skal de sendes til Center for Plan, Teknik og Erhverv. Mærk svaret med jr.nr 22/762.

  NB! Tidligere høringssvar modtaget ved den forrige høring, indgår stadig i den endelige beslutning.

  Høringsmateriale

  Du kan læse høringsmaterialet, som gælder både Dragør og Tårnby Kommuner.

  Vær opmærksom på, at de indkomne høringssvar – som udgangspunkt i den modtagne form og med alle indeholdte oplysninger; herunder de personoplysninger, som eventuelt fremgår - vil blive offentliggjort på Dragør Kommunes hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling. Høringssvarene vil dermed være offentligt tilgængelige.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv