Gå til hovedindhold
Afgørelser

Afgørelse: Ikke pligt til miljøvurdering

Der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med et tillæg til udledningstilladelsen til Dragør Renseanlæg. Det har Tårnby Kommune afgjort. Frist for eventuel klage er onsdag den 27. marts 2024.

Indhold

  Tårnby Kommune har på baggrund af en screening afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med et tillæg til udledningstilladelse til Dragør Renseanlæg om bypass og nødoverløb. 

  Tårnby Kommune varetager screeninger for miljøvurderingspligt for Dragør Kommune, jf. lov om forpligtende samarbejde.

  Screeningen er foretaget i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK. nr. 4 af 03/01/2023. (Miljøvurderingsloven).

  Klag via Klageportalen

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøvurderingsloven via Klageportalen. Det koster 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som virksomhed at klage.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

  Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Det vil sige, at du kan klage til og med onsdag den 27. marts 2024.

  Link til Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal