Gå til hovedindhold
Afgørelser

Afgørelse: Tilladelse til udledning ved Dragør Renseanlæg til Øresund ved store regnmængder

Dragør Renseanlæg må udlede delvist renset spildevand i Øresund, hvis anlægget er belastet på grund af store mængder nedbør. Det har Tårnby Kommune afgjort. Frist for eventuel klage er tirsdag den 2. april 2024.

Indhold

  Tårnby Kommune har givet tilladelse til udledning af bypassvand bestående af delvist renset spildevand til Øresund via to bypass ved Dragør Renseanlæg i forbindelse med ekstreme regnhændelser, hvor renseanlægget er hydraulisk overbelastet. Afgørelsen er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024.

  Tilladelsen er samtidig meddelt som et påbud efter § 30, jf. Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024.

  Tårnby Kommune varetager miljømyndighedsopgaver for Dragør Kommune jf. lov om forpligtende samarbejde.

  Klag via Klageportalen

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøvurderingsloven via Klageportalen. Det koster 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som organisation eller virksomhed at klage.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

  Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Det vil sige, at du kan klage til og med tirsdag den 2. april 2024.

  Link til Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal