Gå til hovedindhold
Høringer

Høring: Forslag til Planstrategi 2024

Forslag til Planstrategi 2024 ”Det flade land og de åbne vidder” er otte uger i høring. Planstrategien er en strategisk ramme for den mere konkrete kommuneplan og er en forløber for kommende Kommuneplanrevision 2025. Høringsfrist er onsdag den 14. august 2024.

Indhold

  Dragør Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2024 besluttet at sende Planstrategi 2024 ”Det flade land og de åbne vidder” i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 23, stk.4. 

  Planstrategiens indhold

  Planstrategi 2024 er en forløber til kommende kommuneplanrevision 2025. Strategien fungerer som en strategisk ramme for den mere konkrete kommuneplan.

  Planstrategi 2024 har som formål at styrke Dragør Kommune som en kommune, der forener byliv, natur og nærheden til kysten, og hvor det åbne land skaber kontraster til de lokale bysamfund såvel som til hovedstadens tætte by.

  Planstrategi 2024 indeholder et bud på en fremtidsvision for landskabet ”Det flade land og de åbne vidder”, hvor der ses 100 år frem.

  Det lange perspektiv er foreslået på grund af natur- og klimaforandringer, som skal forstås i et langt perspektiv for at kunne agere i et kortere perspektiv. Men også på grund af byplanlægningens generelt lange perspektiver, hvor samfundsmæssige tendenser og udviklinger for eksempel teknologisk eller demografiske også skal drøftes og forstås i et langt perspektiv for at bestemme hvilke planmæssige mål og rammer som er hensigtsmæssige at indarbejde i kommuneplanens kortere perspektiv. Kommuneplanen har et 12 årigt perspektiv.

  Strategien indeholder en beskrivelse af landskaberne i kommunen og oplæg til, hvad kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde og udvikle i fremtiden.

  Endelig lægger strategien op til debat om, hvorvidt der skal afgives landskab til byudvikling, hvis det engang i fremtiden bliver muligt. I dag er det stort set ikke muligt at inddrage ny jord til byudvikling grundet statslige restriktioner som for eksempel støjcirkulæret omkring lufthavnen og fingerplanen. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2022 besluttet en række ønsker til udvikling, hvis der i fremtiden lempes for restriktionerne.

  Mulighed for indflydelse

  Planstrategi 2024 fremlægges i offentlig høring i perioden onsdag den 19. juni 2024 til om med onsdag den 14. august 2024. Derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen.

  Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger til forslaget skal derfor være kommunen i hænde senest onsdag den 14. august 2024, gerne via Center for Plan, Teknik og Erhvervs digitale postkasse. Mærk dit høringssvar med ”Planstrategi 2024” i emnefeltet.

  Vær opmærksom på, at den endelige vedtagelse af Planstrategi 2024 vil blive behandlet politisk. Her vil eventuelle bemærkningerne indgå som bilag til dagsordenspunktet, og Kommunalbestyrelsen vil tage stilling til de fremsendte bemærkninger.

  Bemærkningerne vil blive offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside med alle indeholdte oplysninger; herunder eventuelle personoplysninger. Vær desuden opmærksom på, at alle bemærkninger er omfattet af aktindsigt.

   

  Læs mere

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv