Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Vand og natur

Naturpark Amager

Naturpark Amager er en fællesbetegnelse for områderne Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand.

Indhold

  Områderne danner tilsammen en enestående natur- og oplevelsespark i kraft af deres størrelse, naturkvalitet og tætte sammenhæng med bykvartererne rundt om.

  Naturpark Amager er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn.

  Samarbejdet om Naturpark Amager kan medføre et øget fokus på Dragør Kommunes attraktioner. Dragør Kommunes skov- og kystområder udgør et enestående og varieret naturmæssigt og rekreativt tilbud, der har store potentialer – også med hensyn til udvikling af og støtte til lokale natur- og fritidsprojekter, hvilket er helt i overensstemmelse med den aktuelle kommuneplanlægning i Dragør.

  Naturpark Amager er et udviklingsprojekt, og det er usikkert hvad det på længere sigt kommer til at koste at etablere den nye naturpark.

  De myndigheder der samarbejder om projektet vil forsøge at skaffe private midler fra blandt andet fonde til anlægsudgifter.

  Naturen på Amager får en ny fælles identitet, og med den nye identitet følger flere forandringer.

  Der vil for eksempel blive anlagt nye stier og nye udflugtsmål såsom legepladser eller bålpladser i det flade og vidtstrakte område syd for besøgscenteret Naturcenter Vestamager. De nye stier giver bedre muligheder for cyklister, gående og løbere til at benytte parken.

  I fremtiden vil der muligvis blive anlagt en række badebroer eller platforme og flere fugletårne langs sydvestsiden af Amager langs det store, nye kystdige. Derudover bliver der muligvis anlagte nye cykelstier, så det til sidst er muligt at cykle hele vejen fra Dragør til Utterslev Mose i et naturområde.

  Målet er at skabe fælles rammer for pleje og udvikling af naturarealerne og at udnytte det samlede områdes potentiale for et varieret og nyskabende friluftsliv i samspil med de omkringliggende byområder.

  Naturen er omdrejningspunkt for udviklingen af Naturpark Amager. Det væsentligste mål for projektet er, at flere borgere opdager og oplever de muligheder naturen tilbyder i naturparkens områder.

  Borgerne skal opleve at have indflydelse på naturparken og kunne være aktive med plejeopgaver eller gennem målrettet formidling i grupper, foreninger og brugerråd.

  Oplevelser, friluftsliv og bevægelse i det fri skal være tilgængelige for alle. Naturparken skal tilbyde oplevelser, der ikke kræver særlige forudsætninger, samt rammer for idræt og anden fysisk udfoldelse i organiseret eller uorganiseret form, og afslappet udendørs ophold i frisk luft og afstressende omgivelser.

  Kyststrækningen til Dragør

  Kyststrækningen til Dragør tilbyder fugletårne, badestrande, badeanstalt, og badebroer. Kitesurfing og kajaksejlads er også populært. Interesserede kan også besøger Dragør Fort og Kongelundsfortet, som er udsigtspunkt og støttepunkt for mange aktiviteter for børn og unge.

  Kongelunden

  Kongelunden er hovedsageligt løvskov med mindre partier gran og fyr.

  Der er især friluftsmæssige interesser i Kongelunden.

  Der er gode muligheder for gå- og løbeture, samt ridning i den skønne natur.

  Amager fælled

  Amager Fælled råder over et varieret plante- og dyreliv, som giver gode muligheder for at opleve sangfugle, pungmejser og sjældne planter som Brændeskærm.

  På Amager Fælled er der foldboldbaner, BMX-baner og ridemuligheder, samt haveforeninger og vandrehjem. Der er også mulighed for at samle spiselige urter og bær.

  Kalvebod Fælled

  Kalvebod Fælled råder over mange cykelstier, naturlegeplads, fugletårne, sheltere og bålsteder. Derudover er Naturcenter Vestamager placeret på Kalvebod Fælled.