Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Turist i Dragør

På Visit-Dragørs hjemmeside kan du finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby.

Indhold

  På Visit-Dragørs hjemmeside kan du finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby.

  Visit Dragør

  Kulturministeren har den 29. juni 2018 besluttet, at Dragør gamle by og havn er optaget på tentativlisten med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site.

  Dragør på UNESCO's verdensarvliste

  Siden begyndelsen af 2015 har en privat UNESCO-arbejdsgruppe arbejdet på at bringe Dragør gamle by i betragtning som verdens kulturarv. Det geografiske område, der ansøges for, afgrænses af Dragør gamle by og havn.

  Prospekt: Dragør Gamle by og havn – en skipperby fra verdens store sejlskibstid i 1700- og 1800-tallet (pdf)

  Appendiks: Sammenlignende undersøgelse af 20 søfartsbyer (pdf)

  Ansøgning og yderligere information

  Dragørs ansøgning om optagelse på tentativlisten (pdf)

  Kulturministerens godkendelse af Dragørs optagelse på tentativlisten (pdf)

  Ekspertudtalelse fra ICOMOS (International COuncil on MOnuments and Sites) (pdf)

  Politisk behandling

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017, at Dragør Kommune skulle søge om at blive optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste, med henblik på senere udpegning som UNESCO-site.

  Beslutningsproces

  • Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017
  • Økonomiudvalget den 13. juni 2017
  • Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. juni 2017

  Efter ansøgningen om optagelse på den danske tentativliste blev indgivet, startede der en længerevarende proces. Det første skridt var Dragør Kommunes ansøgning om optagelse på den såkaldte tentativliste, som bestyres af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Kulturministeren besluttede derefter at optage Dragør på tentativlisten. Herefter skal der udarbejdes en nomineringsrapport og forvaltningsplan, som kan danne grundlag for, at den danske stat formelt ansøger UNESCO om en endelig udpegning og nominering af Dragør gamle by og havn på UNESCOs internationale verdensarvliste. Denne proces vil formentlig strække sig over flere år.

  Kontakt

  Charlotte Brendstrup

  Erhvervs- og turismekonsulent

  E-mail: charlotteb@dragoer.dk