Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse: Ny rapport understreger behovet for omfattende sikring mod stormflod

Hovedstadsborgmestre udsender fælles pressemeddelelse i kølvandet på offentliggørelse af delrapport om sikringsniveauer i forbindelse med den statslige forundersøgelse om stormflodssikring af København.

21. feb. 2024
Oversigtskort med inddelingen af områderne syd, midt og nord, fra Statens forundersøgelse delrapport 1 om sikringsniveauer (februar 2024)

Oversigtskort med inddelingen af områderne syd, midt og nord, fra Statens forundersøgelse delrapport 1 om sikringsniveauer (februar 2024)

Indhold

  En netop offentliggjort rapport fra Kystdirektoratet og DMI viser, at København og nabokommunerne i fremtiden kan blive ramt af en værre stormflod end hidtil ventet. Det understreger behovet for at lave en omfattende sikring af kystlinjen rundt om København, lyder det fra fire borgmestre fra de udsatte kystkommuner.

  Udtalelser fra borgmestre i de fire kommuner

  Kenneth Gøtterup, borgmester i Dragør, siger:

  ”DMI og Kystdirektoratet har kigget i krystalkuglen og fremlagt et fagligt bud på, hvad vi har i vente. Det er voldsom læsning, men vi er nødt til at forberede os til fremtidens vind og vejr. Dragør Kommunes kyststrækning udgør en meget væsentlig del af den samlede kystlinje til København, når vandet presser sig på fra Østersøen og Øresund. Jeg er derfor også helt på linje med mine kolleger i nabokommunerne, at vi med delrapporten står med et vigtigt fagligt fundament for det videre arbejde. Den statslige forundersøgelse fortsætter med vores konstruktive deltagelse, og jeg forventer, at der findes løsninger, som dels tilgodeser Dragør, dels også medvirker til, at vi får etableret en god, tilpasningsdygtig kystbeskyttelse og får håndteret problematikken om Natura 2000.”

  Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune, siger:

  ”Rapporten viser med al tydelighed, at vi skal sætte skub i arbejdet med en fælles sikring af hele hovedstadsområdet. En stormflodshøjde på op til fem meter i fremtiden vil jo få konsekvenser for rigtig mange mennesker, både fordi huse, skoler, hospitaler og butikker bliver oversvømmet, men også fordi infrastruktur, som fx metro, lufthavn og kraftvarmeværker bliver sat under vand. Så vi skal handle nu – men vi skal gøre det klogt og finde de gode løsninger, der både muliggør byens fortsatte funktion og samtidig understøtter vores kystnatur og havmiljø. Derfor skal vi tænke i naturbaseret stormflodssikring langs kysterne, hvor vi ikke bare bygger høje diger, men finder naturvenlige løsninger, der også kan sikre en øget biodiversitet.”

  Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København, siger:

  ”Det er skræmmende, at en ekstrem stormflod i København kan nå op i fem meters højde eller mere i fremtiden. Det viser med al tydelighed, hvad det er for kræfter, vi er oppe imod. I København og nabokommunerne har vi i lang tid advaret om, at vi har brug for en ydre stormflodssikring for at beskytte de mange mennesker og værdier i Hovedstadens kystkommuner. Derfor er det også glædeligt, at Kystdirektoratet og DMI nu er nået frem til, hvad det er for en vandstand, vi i værste fald skal sikre os mod. Det er et helt afgørende første skridt på vejen mod at få lavet den nødvendige stormflodssikring, at de mange forskellige aktører bliver enige om, hvad det mere præcist er for en risiko, vi står overfor.”

  Allan S. Andersen, borgmester i Tårnby, siger:

  ”Vi ved, at vejret bliver mere ekstremt i fremtiden, og det kræver handling nu. For med muligheden for ekstreme stormflodshændelser i fremtiden er det helt afgørende, at vi får sikret vores kyster, så de kan modstå det pres, der kan komme. Resultaterne fra delrapporten giver os et fælles grundlag at arbejde videre på, så der kan laves en samlet plan for, hvordan vi bedst sikrer os i fremtiden.”

  Rapport og formidling

  Rapporten og tillæg ligger tilgængeligt på Sund & Bælt hjemmeside sammen med nyhed og faktaark om sikringsniveauer for stormflodssikring af København