Gå til hovedindhold
Nyheder

Pleje af Grushullerne i Dragør nord

I disse dage går vi i gang med at pleje det fredede naturområde Grushullerne i den nordlige del af kommunen. Området er i dag groet til og skal igen fremstå som et udyrket åbent græsareal. (Opdateret den 16.01.2024 med oversigtskort med plan for arealpleje af Grushullerne).

15. jan. 2024

Indhold

  Hvorfor rydder vi i det fredede område?

  Grushullerne, som ligger vest Stationsvej i Dragør nord, er et cirka tre hektar stort fredet område, og det skal fremstå primært som udyrket græsareal. I de senere år er området vokset til, og derfor vil Vej og Gartner i den kommende tid rydde en del af beplantningen, så tilstanden føres tilbage.

  Sådan gør vi i 2024

  Når vi er færdige vil cirka to tredjedele af de østlige dele af området være ført tilbage til udyrket åbent græsareal med enkelte fritstående træer. Plejen vil ikke omfatte bevoksningen langs træbeplantning i områdets vestligste dele. Den bevoksning bliver nemlig stående urørt.

  Den tiltænkte plejeindsats i den østlige del, ud mod Stationsvej, vil omfatte følgende:

  • Slåning af urtevegetation og græsser
  • Rydning af tilvækst som har karakter af kratbevoksning ved maskinel slåning
  • Fjernelse af udvalgte større busk- og vedplanter, så som tjørn, mirabel og hyld
  • Udvalgte solitærtræer vil bevares med hensyn til biodiversitet.

  Samtlige stier i hele området vil blive slået ved plejetiltaget. 

  Store træer i området

  Vi er opmærksom på, at helt store og særligt ældre træer kan være velegnede som yngle- og rasteområder for flagermus, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Store træer vil derfor ikke blive fældet. 

  Miljøafdelingen i Tårnby Kommune har vurderet og godkendt, at det er foreneligt med fredningsdeklarationen for Grushullerne, at kommunen foretager den beskrevne pleje i 2024. Det er Tårnby Kommune, som i overensstemmelse med det forpligtende samarbejde varetager denne opgave for Dragør Kommune.

  Fremtidig pleje

  Formålet med fredningen er, at området skal opretholdes som udyrket græsareal. En fremtidig plejeplan for Grushullerne skal besluttes i kommunens Klima-, By- og Erhvervsudvalg. Den skal efterfølgende godkendes af Fredningsnævnet. Vedtagelse af den fremtidige pleje forventes at ske i løbet af 2024. 

  Vi forventer, at plejen også i fremtiden kommer til at ske ved én årlig rydning i 1. kvartal med selvkørende klippere på de østlige to tredjedele af arealet, og at stierne skal holdes som selvtrampede stier i hele området. Det er samme plejeform, som udføres ved Søvangs Bakker nord for Søvang.

  Mere information

  Du kan læse mere om Grushullerne på denne side:

  Naturpleje i Grushullerne

  Plejetiltag i det fredede grønne areal ”Grushullerne” ved Stationsvej.