Gå til hovedindhold
Nyheder

Sommer 2024: 10 nye SOSU’ere

Kæmpe tillykke til de nyuddannede social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i Dragør Kommune.

14. jun. 2024

Fra venstre: Auda Nor Hasan, Roxan Nuez, Tayseer Al-Gburi, Kenneth Gøtterup (borgmester), Nikolaj Bertel Riber (udvalgsformand), Amanda Jensen og Zeba Ismaili.

Indhold

  I løbet af det sidste halve år er uddannet 10 SOSU’ere i Dragør Kommune – syv assistenter og tre hjælpere. Og med til den gode historien hører, at to af assistenterne har fået fast job i Hjemmeplejen og en af hjælperne, samme sted. Desuden søger en assistent ind som afløser på Enggården og har planer om at læse videre til bioanalytiker. Flot!

  I Dragør er det en tradition, at vi inviterer de nyuddannede til en lille fejring. Denne gang havde fire ny-udklækkede assistenter og en hjælper taget imod invitationen. Blandt assistenterne var det: 

  • Tayseer Al-Gburi, som blev færdig den 12. april 2024
  • Amanda Jensen, som blev færdig den 6. maj 2024
  • Auda Nor Hasan, som blev færdig den 23. maj 2024
  • Roxan Nuez, som også blev færdig den 23. maj 2024

  Og blandt SOSU-hjælperne var det Zeba Ismaili, som blev færdig den 22. marts 2024.

  Både borgmester Kenneth Gøtterup og udvalgsformand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Nicolaj Bertel Riber holdt tale for de nyuddannede ved en lille reception. Også Dragør Kommunes uddannelseskonsulent Lone Rasmussen og koordinerende praktikvejleder Maria Haagensen deltog. 

  Dragør som praktiksted 

  Dragør Kommune er praktiksted for kommende SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere.

  Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager 1 år og 2 måneder med praktik både på Enggården og i Dragør Hjemmepleje samt skoleperioder på en af afdelingerne på SOSU H. SOSU H er en statslig selvejende institution under Undervisningsministeriet, som udbyder erhvervsuddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik.

  Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer ca. 2 år og 9 måneder med praktik i Dragør på Enggården og i Hjemmeplejen samt en praktikperiode i psykiatrien og på et hospital. Dertil kommer skoleperioder på en af afdelingerne på SOSU H.

  Adgangskravet til begge uddannelser er, at du har gennemført det såkaldte Grundforløb 2. Du kan få SU under grundforløbet, og du får løn under hovedforløbet i kommunen. En del af vores elever har mulighed for at få voksenløn eller voksenlærlingeløn. Der er også mulighed for at få løn under Grundforløb 2, hvis du søger ind på assistentuddannelsen, er over 25 år og bor i Dragør Kommune.

  Læs mere

  SOSU H