Gå til hovedindhold
Udbud
Nyheder

Udbud: Kiosksalg på Dragør Søbad

Dragør Kommune udbyder muligheden for at foretage kiosksalg på Dragør Søbad. Udlejning sker til højestbydende, og lejeaftalen tilstræbes at starte den 1. maj 2024. Frist for tilbud er fredag den 19. april 2024 kl. 12.

25. mar. 2024

Indhold

  Nedenfor kan du læse mere om mulighederne og vilkårene for kiosksalget.

  Praktik omkring tilbud og frist

  Du skal sende dit tilbud til Dragør Kommune senest fredag den 19. april 2024 kl. 12.

  Tilbud skal fremsendes til dragoer@dragoer.dk – Att.: Borgmestersekretariatet.

  I tilbuddet skal du oplyse den leje, du tilbyder at betale for perioden den 1. maj til 31. august 2024.

  Hvis du har spørgsmål om vilkårene for salget, kan du kontakte Borgmestersekretariatet på 32 89 01 13.

  Ønsker du fremvisning af billetkontoret på Søbadet, kan du kontakte leder af Idrætshallerne, Lazo Milojevic på telefon 32 89 03 54.

  Muligheder og vilkår omkring kiosksalget

  Lokaliteten

  Salget kan som udgangspunkt ske fra billetkontoret, men kan også finde sted fra mobile konstruktioner eller fra eksisterende bygninger i området.

  Området er fredet, så man kan ikke påregne at opnå tilladelse til opstilling af mere faste konstruktioner, ligesom eventuelle mobile konstruktioner skal fjernes fra området hver dag efter lukketid.

  Indretning

  Billetkontoret er ca. 11 m2 og skal deles med opsynspersonalet, der sælger adgangsbilletter.

  Der er ingen køkkenfaciliteter.

  Sortiment

  Salget vedrører alene kioskvarer, og der må ikke sælges alkohol.

  Åbningstider

  Der er særskilt krav om, at der skal være åbent for kiosksalg hver dag i skolesommerferien (den 29. juni 2024-11. august 2024) inden for søbadets officielle åbningstid (kl. 07-17).

  Der er særskilt krav om, at der skal være åbent i weekender i perioden den 15. juni til 31. august, såfremt vejret tilsiger, at det er badevejr – dog undtaget skolesommerferien, hvor der som anført skal være åbent alle dage.

  For perioden den 1. maj til 31. august kan lejer holde åbent alle dage, såfremt det ønskes.

  Øvrige forhold

  Lejer er eneansvarlig for at opnå og overholde eventuelle relevante og nødvendige tilladelser fra andre myndigheder.

  Lejemålet tilstræbes påbegyndt onsdag den 1. maj 2024.

  Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder.

  Kontakt

  Borgmestersekretariatet

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgmestersekretariatet