Gå til hovedindhold

Diger i Dragør - Fase 1 2018-2019 (arkiv)

Fase 1 - Videoer

Her kan du se videoer om Diger i Dragør.

Fase 1: Sådan bruger vi Facebook

Projekter

Kystbeskyttelse

Facebook har en stor rolle i dette projekt. Facebooksiden ”Diger i Dragør” er oprettet som et samlingspunkt, hvor man kan diskutere Dragørs udfordring med stormflod og hvilken digeløsning, som er bedst for Dragør.

Fase 1: Følg debatten på facebook

Projekter

Kystbeskyttelse

Dragør Kommune afholder en række events, hvor emnet “Diger i Dragør” debatteres. Formålet er at øge samtalen i kommunens om udfordringerne i Dragør og indhente viden om din og din nabos holdninger.

Fase 1: Dragørs udfordringer ved stormflod

Projekter

Kystbeskyttelse

Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er derfor i risiko for oversvømmelse ved stormflod fra havet. Kommunen er del af 10 risikoområder i Danmark, som er udpeget af Staten og EU, som områder, der er sårbare overfor havvandsstigninger og stormflod.

Fase 1: Sikkerhed

Projekter

Kystbeskyttelse

Vi har undersøgt to mulige sikkerhedsniveauer i Dragør, som lokalpolitikerne skal vælge imellem i foråret 2018.

Fase 1: Natur

Projekter

Kystbeskyttelse

Fremtidens vejr betyder større risiko for stormflod i vores lavt beliggende kommune. Øget havvandstigning og dermed forhøjet grundvand vil ret sikkert også medføre et skift til mere våde naturtyper i den sydlige del af kommunen.

Fase 1: Økonomi

Projekter

Kystbeskyttelse

Her kan du læse om de samfundsøkonomiske udgifter og se et priseksempel for den enkelte grundejer.

Fra idé til anlæg

Projekter

Kystbeskyttelse

Anlæg af diget kan tidligst begynde om 3-4 år, men forløbet er afhængigt af en række faktorer og beslutninger.