Gå til hovedindhold

Projekter

Diger i Dragør

Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. I Dragør Kommune arbejder vi mod at blive en klimarobust kystkommune.

Læs mere om Diger i Dragør