Gå til hovedindhold
Projekter
Kystbeskyttelse

Et sikkert Dragør

Der er et stort behov for en styrket kystbeskyttelse hele vejen rundt om Dragør. Det er hverken let eller billigt, og der skal findes svære balancer mellem den gode kystbeskyttelse, udsigt og adgang til havet og hensynet til økonomien. Det er centralt at bevare et Dragør med god adgang til vandet og naturen for alle i vores kommune.

Indhold

  Visionen med vores kystbeskyttelsesprojekt ’Diger i Dragør’ er, at vores 13 km lange kyststrækning skal sikres mod risikoen for oversvømmelse som følge af havvandstigninger og stormflod. Det skal ske gennem en langsigtet, strategisk og helhedsorienteret planlægning.

  Risikoen for oversvømmelse skal mindskes gennem løsninger, som beskytter vores by, boliger og store natur- og kulturarvsværdier. Samtidig skal løsningerne være fleksible i forhold til behov for også at udvikle Dragør by og havn. Derudover skal løsningerne være robuste over for fremtidens klimaforandringer og over for fremtidige løsninger for klimatilpasning, som måtte komme til gennem innovation på området.

  Centralt for visionen er også, at borgerne involveres aktivt i arbejdet med udviklingen af kystbeskyttelsesprojektet.

  Spor 1: Siden 2018 har Dragør Kommune arbejdet med Udviklingsplan 2021, som er Dragør Kommunes eget bud på, hvordan og hvornår seks delstrækninger skal kystbeskyttes. Planen er ikke endelig, da flere løsninger undersøges.

  I oktober 2021 besluttede kommunalbestyrelsen udviklingsplanen 'Morgendagens Dragør - klimarobust kystkommune'. Udviklingsplanen blev efter en såkaldt parallelkonkurrence udarbejdet af rådgiverfirmaerne Arkitema A/S og COWI A/S. Udviklingsplanen danner rammen for Dragør Kommunes arbejde med kystbeskyttelse. 

  Spor 2: I foråret 2022 tilbød Sund & Bælt A/S, som blandt andet er ansvarlig for kystbeskyttelsen rundt om Københavns Lufthavn, at bygge og medfinansiere kystbeskyttelsen på Dragør Nord. Sund & Bælt vil bygge et højere sikringsniveau end den 100-årshændelse, som Dragør arbejder med i Udviklingsplan 2021. Dragør Kommune forpligter sig i så fald til at få det høje sikringsniveau ført til terræn på land - enten nord eller syd om havnen. Sund & Bælt har fået beregnet, hvor højt et fremskudt dige skal være for at beskytte mod en 10.000-årshændelse. Læs mere om dialogen med Sund & Bælt og se skitse og indledende beregninger på Sund & Bælts hjemmeside.

  Spor 3: I efteråret 2022 satte Transportministeriet og Miljøministeriet i gang i en forundersøgelse af stormflodssikring af hovedstadsområdet med særlig fokus på kritisk infrastruktur (for eksempel lufthavn og metro). Dragør Kommune deltager i arbejdet. Det ventes at arbejdet er afsluttet i løbet af 2024. Se mere på Sund & Bælts hjemmeside.

  På Kystdagen den 25. februar 2023 optog vi oplægget "Fremtidens klima i Dragør" med Rasmus Anker Pedersen. Rasmus er klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI. 

  I oplægget fortæller Rasmus om de forandringer, borgere i Dragør kan forvente i klimaet i fremtiden. 

  Videoen varer ca. 7 minutter.

  En film fra efteråret 2022 giver os et indblik i planerne for at beskytte Dragør Kommunes kyst og den proces med inddragelse af lokalsamfundet, som er gået forud. Filmen er en del af serien ’Transforming Cities’ og produceret for Realdania af BBC StoryWorks Commercial Productions.

  Filmen er produceret for Realdania og udgør en del af ’Transforming Cities’. Der er tale om en serie, som skildrer klimaløsninger fra byer i hele verden, og som udbygges over de kommende måneder med nye film og artikler.

  ’Transforming Cities’ præsenteres af det internationale bynetværk C40 og er produceret for BBC StoryWorks Commercial Productions for bl.a. Realdania.

  Se filmen

  Copenhagen’s coastal squeeze – a seaside town explores nature-based flood solutions to combat rising sea levels.

  Filmen varer 6 minutter og 30 sekunder.

  Dragør Kommune har nedsat en projektgruppe. Projektgruppen kan kontaktes via e-mail: diger@dragoer.dk