Gå til hovedindhold
Projekter
Kystbeskyttelse

Fase 1: Sådan bruger vi Facebook

Facebook har en stor rolle i dette projekt. Facebooksiden ”Diger i Dragør” er oprettet som et samlingspunkt, hvor man kan diskutere Dragørs udfordring med stormflod og hvilken digeløsning, som er bedst for Dragør.

Indhold

  Alle ”likes” og indlæg fra denne gruppe, men også ”likes” og indlæg fra andre Facebookgrupper vil indgå i en samlet tilbagemelding til lokalpolitikerne. Øvrige Facebookgrupper/sider vil også blive analyseret for relevante indlæg.

  Det er ikke alle borgere, som har tid eller interesse i at afsætte en hel aften til at deltage i et borgermøde. Heller ikke alle borgere bryder sig om at skrive mails til kommunen med deres synspunkter. Derfor har vi valgt at supplere de traditionelle kanaler (borgermøde, lokalavisen og hjemmeside) med en Facebook-gruppe, hvor man hurtigt kan orientere sig om projektet og deltage i debatten. Vi har erfaring med, at vi kan møde flere forskellige borgere ved at kommunikere via forskellige medier.

  Indlæg som kommer via e-mailen: diger@dragoer.dk i perioden, vil også indgå i den samlede tilbagemelding.

  Når debatten lukker 25. februar vil alle indlæg fra Facebook-siderne/grupperne og fra mails blive lagt i en offentlig tilgængelig database. Alle indlæg i databasen vil blive anonymiseret såfremt de indeholder personsensitiv information.

  En database kan være svær at finde rundt i, og derfor vil debatten blive visualiseret i et interaktivt søgbart kort. I kortet vil man kunne undersøge, hvilke overordnede temaer, debatten har bestået af og hvor meget plads de forskellige temaer har fået i debatten. Man vil kunne dykke ned og læse de enkelte indlæg, som hører til forskellige temaer.

  Derudover vil et kort notat konkludere på baggrunden af alle indlæg og analysere debatten.

  Vi er glade for alle de indlæg, som kommer på siden. Men husk, at alt hvad der skrives her på siden, er offentligt tilgængeligt. Vi fraråder derfor, at du skriver personlige oplysninger på Facebooksiden. 

  Alle indlæg og al debat skal holdes i en god tone. Vi forbeholder os ret til at fjerne disse, hvis de:

  1. er i strid med loven – fx er racistiske, æreskrænkende, injurierende eller i strid med ophavsretsloven - vedrører forhold af privat karakter eller indeholder reklame og andet kommercielt indhold.
  2. chikanerer andre debattører, offentlige personer eller valgte og ansatte i Dragør Kommune.
  3. er usaglige og stødende.
  4. ikke skønnes relevante i forhold til sidens formål.
  5. skrives fra en profil, der ikke har afsenderens rigtige navn.
  6. indeholder partipolitiske opslag.
  7. reklamerer eller på nogen måde henviser til aktiviteter, som nogen tjener penge på.

  Siden administreres af Dragør Kommunes ”Diger i Dragør”-projektgruppe.

  Læs også

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv