Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse
Projekter

Hvem skal betale?

Som hovedregel skal grundejere selv betale for kystbeskyttelse af deres ejendom. Det er Dragør Kommunalbestyrelse, som beslutter, hvordan fordelingen af udgifterne skal se ud.

Indhold

  Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2023 besluttet to bærende principper for fordeling af udgifterne til kystbeskyttelsen - også kaldet bidragsfordelingen.

  Bidragsfordelingen er kun en del af finansieringen af hele kystbeskyttelsesprojektet. Der kan også indgå finansiering fra for eksempel de statslige puljer til kystbeskyttelse, Sund & Bælt med flere.

  Kystdirektoratet gav i januar 2023 tilsagn om op til 37 mio. kr. til realisering af løsningerne ud for Søvang (delstrækning 4) og Sydvestpynten (delstrækning 5 og 6). 

  Realdania gav i sommeren 2022 tilsagn om at medfinansiere en del af kystbeskyttelsesprojektet på delstrækning 5+6, altså Sydvestpynten og Kongelunden.

  Dragør Kommune er selv grundejer og skal derfor også betale sin andel. Dertil kommer, at kommunen ikke kan pålægge grundejerne generelt at betale udgifter til rekreative tiltag, for eksempel hvis der skal anlægges en sti.

  Der rejser sig naturligt forskellige spørgsmål omkring finansiering af kystbeskyttelse. Det har vi bedt Codex Advokater om at give svar på. For eksempel hvor meget må ejere af fast ejendom betale? 

  De politisk besluttede bærende principper for bidragsfordeling er:

  1. behov for kystbeskyttelse: Hvor stor er risikoen for, at ejendommen bliver oversvømmet i tilfælde af stormflod?
  2. ejendomsværdi: Ejeren af en ejendom med en høj værdi har større glæde af at ejendommen er beskyttet end ejeren af en ejendom af mindre værdi.