Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse
Projekter

Statens arbejde med kystbeskyttelse

Transportministeriet koordinerer gennemførelsen af en forundersøgelse af en samlet stormflodsplan for den centrale del af hovedstaden. Forundersøgelsen omfatter kritisk infrastruktur og de fire kommuner: Hvidovre, Dragør, Tårnby og København. Forundersøgelsen gennemføres fra 2022-2024.

Indhold

  Staten igangsatte i slutningen af 2022 en forundersøgelse af en mulig samlet ydre kystbeskyttelsesløsning rundt om Københavnsområdet fra kommunegrænsen mellem København og Gentofte i nord og ned til kommunegrænsen mellem Hvidovre og Brøndby i syd.

  Formålet er at undersøge, om der kan etableres en samlet kystbeskyttelse, der både beskytter hovedstadens kritiske infrastruktur, boligområder, institutioner m.m. mod oversvømmelser fra havet.

  Dragør Kommune deltager i forundersøgelse sammen med Tårnby, Hvidovre og Københavns Kommuner foruden repræsentanter for infrastrukturselskaberne, herunder Lufthavnen, Sund & Bælt og Metroen. Udgangspunktet for en statslig løsning er de høje krav til sikringshøjder, som infrastrukturselskaberne har for deres anlæg.

  Den statslige forundersøgelse er igangsat parallelt med vores lokale kystbeskyttelsesprojekt med en basislinjeføring bag om Dragør (fra Ullerupdiget til Kastrup Halvø) og et alternativ, hvor dele af Dragør indgår i den samlet statslige løsning.

  Forundersøgelsen gennemføres på et overordnet niveau, og forventningen er, at resultaterne fremlægges i et politisk beslutningsoplæg til regering og kommuner i anden halvdel af 2024 med eventuel beslutning om næste skridt i en efterfølgende projektudvikling.

  Forundersøgelsen hænger tidsmæssigt sammen med vores planlægning for kommunens eget samlede kystbeskyttelsesprojekt. På den måde er forventningen, at de lokale løsninger, vi fortsætter med at videreudvikle, kan tilpasses til en eventuel beslutning om en statslig løsning, hvor Dragør indgår.

  Hvad undersøges?

  Der er nedsat fire arbejdsgrupper, der gennemfører de enkelte delundersøgelser med følgende formandskab:

  1. Sikringsniveauer (Miljøministeriet) - offentliggjort den 21. februar 2024
  2. Teknik, miljø og anlægsoverslag (Sund & Bælt)
  3. Samfundsøkonomi (Sund & Bælt)
  4. Finansiering, organisering og myndighedsforhold (Transportministeriet)

  Sekretariat og hjemmeside

  Sund & Bælt er sekretariat for statens forundersøgelse og har lavet en hjemmeside, hvor det er muligt at følge med.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv