Gå til hovedindhold
Udbud

Udbud: Køkken og cafeteria i Hollænderhallen

Dragør Kommune udbyder forpagtningen af køkken og cafeteria i Hollænderhallen med start snarest muligt - forventeligt i efteråret 2024. Frist for tilbud er mandag den 19. august 2024 kl. 12.

Indhold

  Eksisterende forhold

  Produktionskøkkenet er beliggende på 1. sal og er ca. 58 m2. Der må drives cateringvirksomhed fra lokalet og foretages servering for brugere af mødelokalerne m.v. I forbindelse med forpagtningen vil kommunen, som bortforpagter foretage maling af vægge samt udbedring af gulv i køkkenet.

  Caféen er beliggende i stueetagen. Caféen har et anretterkøkken på ca. 27 m2 og et tilhørende serveringsareal på ca. 40 m2.

  Mulighed for inddragelse af yderligere lokale

  Hvis tilbudsgiver ønsker det, er der mulighed for også at byde på ”dansesalen”, som vil kunne ombygges til cafeteria igen. Dansesalen er beliggende umiddelbart op til produktionskøkkenet. Den endelige beslutning om en eventuel ombygning tages af kommunalbestyrelsen når udbuddet er gennemført.

  ”Dansesalen” er ca. 119 m2, og en omdannelse af lokalet forudsætter en ombygning som også i et vist omfang vil berøre brugen af produktions-køkkenet i ombygningsperioden.

  En eventuel ombygningsperiode aftales konkret mellem parterne.

  Vilkår for forpagtningsforholdet

  Vilkår for forpagtningsforholdet fremgår af udkast til kontrakt, som er en del af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at læse kontraktudkastet.

  Tilbudsgivers opmærksomhed henledes dog særligt på krav til åbningstid og evt. fremtidig udskiftning af inventar samt at forpagter ikke har eksklusivret til at servere ved alle arrangementer i hallen.

  Den vedlagte kontrakt er ikke endelig, men vil blive tilpasset før underskrift i overensstemmelse med hvad parterne måtte aftale vedr. bl.a. lokaler.

  Afgivelse af tilbud og vilkår for udbuddet

  Dragør Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud; herunder forkaste dem alle.

  Bortforpagtning sker som udgangspunkt til højestbydende med branche-erfaring.

  Dog vil det vægte positivt hvis tilbudsgiver har fokus på økologi og meget gerne har planer for at opnå et af økologimærkerne.

  • Tilbudsgiver skal udfylde vedlagte tilbudsblanket.
  • I tilbudsblanketten skal der tages udtrykkelig stilling til, om tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på ”Dansesalen” også.
  • Tilbudsgiver skal beskrive og dokumentere sin brancheerfaring.
  • Tilbudsgiver skal beskrive hvorvidt tilbudsgiver har fokus på økologi, og hvordan det afspejles i tilbudsgivers plan for driften.
  • Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den årlige leje pr. m2 (ekskl. moms) som tilbudsgiver vil tilbyde at betale.
  • Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive tro –og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige.

  Tilbudsblanketten samt tro- og loveerklæring skal udfyldes elektronisk senest mandag den 19. august 2024 klokken 12.

  Hvis tilbudsgiver ønsker at besigtige faciliteterne kan leder af idrætshallerne, Lazo Milojevic, kontaktes på telefon 21 36 70 12 frem til og med uge 29. Efter dette tidspunkt kan øvrigt personale i Hollænderhallen kontaktes for aftale om fremvisning.

  Ved spørgsmål til kontrakten eller udbudsmaterialet kan chefjurist Carsten Kjær-Knudsen kontaktes i ugerne 27 og 28 på telefon 32 89 01 08. Fra og med uge 30 kan jurist Barbara Fromberg Møller kontaktes på telefon 32 89 01 13.

  Udfyld tilbudsblanketten samt tro- og loveerklæring (kræver login med MitID eller Nem-Login som privatperson eller virksomhed)