Gå til hovedindhold
Sundhed Voksne

Rehabiliteringsforløb

Dragør Kommune tilbyder et rehabiliteringsforløb til borgere, som ikke tidligere har modtaget hjemmehjælp.

Indhold

  Undersøgelser viser, at det giver den bedste livskvalitet at være aktiv og uafhængig af hjælp fra andre, så vidt det er muligt.

  På baggrund af dette har Dragør Kommune valgt at fokusere på en intensiv rehabiliteringsindsats. Rehabiliteringsforløb er en målrettet og tidsafgrænset indsats, hvor borgeren gennem træning og vejledning får støtte til selv at kunne klare sine daglige gøremål eller dele af dem.

  Det kan f.eks. være at vaske op, rede seng, vaske tøj, gå i bad, gå på trapper samt selv at tage tøj eller støttestrømper på.

  Indsatsen tager udgangspunkt i de opgaver, som borgeren har søgt om hjemmehjælp til.

  Rehabiliteringsforløbet visiteres af visitationen. Forløbet varer 8-12 uger og foregår i dit eget hjem. Du får i starten af rehabiliteringsforløbet besøg af en eller to medarbejdere fra rehabiliteringsteamet, som i samarbejde med dig lægger en plan og opstiller mål for rehabiliteringsforløbet.

  Der bliver taget udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, så du selv er i stand til at klare dine daglige gøremål bedst muligt.

  Rehabiliteringsteamet består af både ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Borgeren får tilknyttet en primær kontaktperson, men kan også møde andre medarbejdere undervejs i forløbet, hvis det vurderes, at en anden faglighed kan tilføje ekstra kvalitet til forløbet.

  Rehabilitering foregår i borgerens eget hjem. Omfang og antal af dage pr. uge afhænger af borgerens udgangspunkt og behov. Undervejs i forløbet evalueres målsætningen og tilpasses det videre forløb. Ved rehabiliteringsforløbets afslutning vurderes borgerens funktionsniveau og et eventuelt behov for hjemmehjælp fremover.

  Det kan have en positiv effekt, når de nærmeste pårørende er involverede i rehabiliteringsforløbet og støtter borgeren i at opnå sine mål. Derfor er pårørende meget velkomne til at deltage i opstartsmødet og i evalueringsmøderne undervejs i forløbet, samt til det afsluttende møde.

  Kontakt

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering