Gå til hovedindhold

Det Nære Netværk 14 til 23 år

Hvor går du hen, når du er ung og synes, at det er lidt svært med sociale relationer og fællesskab? Det har en lille gruppe unge i Dragør fundet ud af. De mødes nemlig en gang om ugen i Dragør Kommunes nye tilbud – Det Nære Netværk.

Indhold

  Det Nære Netværk er for unge mellem 14 og 23 år, som enten ikke har, eller som i meget begrænset omfang har et netværk til andre unge.

  Det vil for eksempel sige unge, der ikke er med i andre kommunale tilbud, så som Ungdomsskolen og Ungdomsklub, eller som ikke er tilknyttet en idrætsforening eller dyrker andre aktiviteter sammen med andre unge.

  Det Nære Netværk er på den ene side et fleksibelt tilrettelagt tilbud, hvor aktiviteter tilpasses de unges behov, ønsker og interesser. De unge er selv med til at udvikle, hvad der skal ske i netværket og bidrage med ideer til aktiviteter og ture.

  Det Nære Netværk er på den anden side også et struktureret tilbud. Det vil sige, at de unge mødes fast en gang om ugen om aftenen i to og en halv time. Der er et fast program eller en skabelon for aftenens forløb: 1) Introduktion: Ugens gode og dårlige historie, hvor de unge sparre med hinanden, 2) En planlagt aktivitet og 3) Afrunding.

  De unge, som i dag er tilknyttet Det Nære Netværk, fortæller blandt andet:

  • ”Vi er ligesindede, hudløs ærlige på den positive måde.”
  • ”Vi bliver taget alvorligt, og der er intet, der er flovt at snakke om.”
  • ”Når jeg går ud ad døren fra ”Det Nære Netværk”, føler jeg mig glad, fordi man har fået snakket om alt, man har brug for at snakke om.”
  • ”Vi får bearbejdet vores problemer, som kan fylde i hverdagen, små som store.”
  • ”Vi lærer at sige ”pyt” og komme videre.”

  Til netværket er tilknyttet to medarbejdere, som er ansat ved de eksisterende tilbud for unge i Dragør Kommune. De er med til at planlægge netværket og tilrettelægge aktiviteter sammen med de unge.

  Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter som for eksempel brætspilsaftener, filmhygge, biografture eller lignende. De unge holder også små oplæg for hinanden omkring deres særlige interesser, hvor de ofte sidder inde med en dyb og spændende viden.

  Det Nære Netværk havde i efteråret besøg af en gruppe pædagogstuderende i forbindelse med et undervisningsprojekt på pædagogstudiet.

  ”Her oplevede de studerende Det Nære Netværk som et hyggeligt værested med en god stemning, som de unge nærmest ikke ville hjem fra,” fortæller Liss Porsborg.

  Den oplevelse suppleres af en af de unge i netværket:

  ”Jeg får mod på at møde hverdagen, når jeg har været i Det Nære Netværk. Jeg glæder mig altid til onsdag aften.”

  Det nuværende netværk mødes hver onsdag kl. 18.30-21 i Krudthuset, Krudttårnsvej 31, Dragør.

  Hvis du er interesseret i at være med i Det Nære Netværk eller kender en, der kunne være interesseret, er du velkommen til at henvende dig på telefon 32 89 18 80. Spørg efter pædagog Liss Porsborg.