Gå til hovedindhold
Sundhed Voksne

Forebyggende hjemmebesøg

Her kan du læse om kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats for ældre.

Indhold

  Forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats for ældre.

  Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

  Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand. Dette gælder både for individuelle og kollektive møder.

  Kommunen tilbyder forebyggende hjemmebesøg til dig i dit fyldte 70., 75. og 80. år.

  Alle borgere som ikke modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp tilbydes fra de fylder 82 år et årligt forebyggende hjemmebesøg.

  Derudover tilbydes der besøg til de borgere i aldersgruppen 65-79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, fysisk eller psykisk funktionsevne, eksempelvis:

  • enker eller enkemænd
  • ældre af anden etnicitet end dansk
  • ældre med intet eller begrænset netværk
  • ældre som omgivelser er bekymrede for (f.eks. politi, boligselskab, naboer, praktiserende læge m.v.)

  Du er ikke i målgruppen, hvis:

  • du bor på ældrecenter eller institution
  • du er visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp
  • du er psykisk sårbar og besøges af andre relevante personalegrupper

  I disse situationer vurderes det, at du i din kontakt med personalet har mulighed for løbende at blive vurderet i forhold til ændringer i din sundhedstilstand.

  I Dragør Kommune tilbydes det forebyggende hjemmebesøg som et individuelt besøg og/eller som kollektive arrangementer i form af seniormøder i Aktivitetshuset Wiedergården.

  Er du i målgruppen vil du blive adviseret om seniormøderne, eksempelvis via Dragør Nyt eller du vil modtage et brev med tilbud om deltagelse, hvorefter du kan tilmelde dig mødet via Aktivitetshuset.

  Ønsker du et individuelt besøg i dit eget hjem, kan du give besked om dette på seniormødet og vil herefter modtage brev med planlagt dato og tidspunkt. 

  Du kan ret til at takke nej til tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg.

  Kontakt

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering