Gå til hovedindhold
Sundhed Voksne

Tandlæge

Læs os omsorgstandpleje, anden special tandbehandling samt om tandbehandling i udlandet.

Indhold

  Hjemmetandlægen varetager omsorgstandpleje for Dragør Kommune.

  Hvis du ønsker at søge om at blive godkendt til omsorgstandpleje, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.

  Ansøgningsskema omsorgstandpleje

  Hvis du allerede er godkendt til omsorgstandpleje og har brug for tandbehandling, kan Hjemmetandlægen kontaktes på telefon 70 27 52 85.

  Borgere fra Dragør Kommune, der er visiteret til specialtandpleje behandles af Specialtandplejen i Gentofte.

  Du kan få sygesikringstilskud til udenlandske tandlægeregninger, hvis du er blevet behandlet indenfor EU/EØS.

  Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark.

  Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner.

  Udbetaling af tilskud

  Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

  Hvis du bliver behandlet af en tandlæge i udlandet, skal du huske at få:

  • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
  • en beskrivelse af ydelsen
  • en kopi af eventuel lægehenvisning
  • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

  Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region.

  Sådan søger du

  Du skal sende dine betalte regninger med påført cpr.nr. til Region Hovedstaden.

  Du kan benytte Region Hovedstadens digitale postkasse på borger.dk eller sende dem med alm. post til:

  Region Hovedstaden
  Koncern Praksis
  Kongens Vænge 2
  3400 Hillerød

  Vil du vide mere

  Yderligere information om tilskud til tandbehandling i udlandet, kan fås ved at rette henvendelse til Region Hovedstaden.

  Du kan også finde mere information på Region Hovedstadens hjemmeside.

  Links

  Kontakt

  Tandplejen

  Vær opmærksom på, at du ikke kan bestille tid på mail. Du skal kontakte Tandplejen telefonisk.   

  Telefon: 32 89 04 09

  Send Digital Post til Tandplejen (MitID)