Gå til hovedindhold
Sundhed Voksne

Træning efter tab af færdigheder

Dragør Kommune tilbyder træning til personer, som på grund af sygdom eller svækkelse har mistet færdigheder eller som har behov for støtte til at fungere i hverdagen.

Indhold

  Hvis du har behov for støtte til at vedligeholde eller genoptræne fysiske, psykiske eller sociale færdigheder, kan kommunen visitere dig til træning.

  Genoptræningen er til dig, som har oplevet et nyligt funktionstab uden forudgående hospitalsindlæggelse (Serviceloven § 86).

  Vi tilbyder individuel træning, holdtræning eller træning i eget hjem, hvis det vurderes at være det fagligt mest fornuftige. Træningen kan foregå på Sundhedscenter Wiedergården eller på Enggården.

  Træningen har fokus på din hverdag og kan bestå af øvelse i daglige færdigheder som fx at tage tøj af og på, at vaske sig, at vaske op, at rejse sig og sætte sig, balanceøvelser, øvelser til forbedring af styrke, udholdenhed og kondition, gangtræning eller gang på trapper samt hukommelsestræning. Desuden ydes rådgivning og vejledning.

  I samråd med en terapeut, bliver der lagt et mål for din træning og en plan for dit videre forløb.

  Træning varer normalt cirka 3 måneder og evalueres løbende af den trænende terapeut.

  • Lægeordineret fysioterapi (sygesikringsopgave)
  • Genoptræning som er en del af en hospitalsbehandling
  • Passiv behandling som massage, ultralyd med mere
  • Daglig eller livslang træning.

  Borgere som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, dog med undtagelse af borgere, som har et fysisk eller psykisk funktionsniveau, der gør det umuligt selv at organisere og modtage vederlagsfri fysioterapi.

  Du skal selv sørge for transport til og fra træningen.

  Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår. Det vil sige, at hvis træningen foregår hjemme hos dig, skal dit hjem skal være indrettet, så træningen kan udføres bedst muligt. Alle medarbejdere har tavshedspligt.

  Du kontakter Visitationen for at blive visiteret. Det kan også være en pårørende, hjemmehjælpen eller en tredje, som kontakter os på dine vegne.

  Serviceloven § 86, kapitel 16.

  Kontakt

  Visitationen

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Visitationen har telefontid på hverdage 8.15-12.00

  Telefon: 32 89 02 09

  Send Digital Post til Visitationen