Gå til hovedindhold
Afgørelser
Bade- og bådebro

Tilladelse til bade- og kajakbro ud for Gerdsvej 10B (Udløbet)

Det er besluttet at tillade etablering af en op til 30 meter lang bade- og kajakbro ved Dragør Nordstrand (ud fra Gerdsvej 10B med landfæste på stranden). Det er muligt at klage over afgørelsen frem til den 22. september 2022.

31. aug. 2022

Indhold

  Afgørelsen er truffet af Klima-, By- og Erhvervsudvalget har den 10. august 2022 og betyder, at der kan etableres en op til 30 meter lang bade- og kajakbro ved Dragør Nordstrand, ud fra Gerdsvej 10B med landfæste på stranden. Ejer er bl.a. forpligtet til – i samarbejde med Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslaug – at finde en løsning for overgang hen over diget, så diget ikke beskadiges.

  Broen får en bredde på 1,5 m, og en højde over middelvandstand på ca. 0,8 meter. Broen skal opbygges af præfabrikerede standardmoduler og får dæk i trykimprægneret fyrretræ. På siden af broen monteres to kajakbroer i forskellig niveau.

  Det er et krav for tilladelsen, at der er fuld offentlig adgang til broen.

  Mulighed for at klage

  Du kan klage over tilladelsen, hvis har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klager over afgørelser behandles af Kystdirektoratet.

  Klagefristen er fire uger fra offentliggørelse af tilladelsen på vores hjemmeside. Sidste frist for at klage er den 22. september 2022.

  Du sender din klage skriftligt til Dragør Kommune via sikker digital post (se nedenfor). Skriv gerne Att.: byplanlægger Cecil Lundme Olausson.

  Du kan også sende din klage til Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

  Vi sørger for at videresende klagen til behandling hos Kystdirektoratet.