Gå til hovedindhold
Afgørelser
2022

Tillæg til Miljøgodkendelse på Brandøvelsespladsen, Københavns Lufthavne A/S

Tårnby Kommune har den 23. december 2022 meddelt tillægsgodkendelse til den gældende miljøgodkendelse til brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn

23. dec. 2022

Indhold

  Tillægget til miljøgodkendelse er meddelt på baggrund af ansøgning om flytning af Containerby til brandøvelser.

  Flytning af containerby

  Flytningen af Containerbyen sker internt på Brandøvelsespladsens område og etableres med en moderniseret indretning og drift af brandøvelsesaktivitet. Der planlægges ikke afholdt flere øvelser end i dag.

  Samtidig meddeles afgørelse om vvm-screening af projektet.

  Klagemulighed

  Begge afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til via Klageporten for så vidt angår retlige spørgsmål.

  Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

  Klagefristen udløber den 27. januar 2023.