Gå til hovedindhold
Høringer
Erhverv

Høring: Forslag til Erhvervsstrategi

Hvordan skal Dragør Kommunes erhvervsliv understøttes og udvikles, og hvordan kan vi styrke erhvervslivet og sikre de bedst mulige rammer og vilkår for nuværende og fremtidige virksomheder? Nu kan du komme med bekmærkninger til Dragør Kommunes kommende erhvervsstrategi. Høringsfrist er tirsdag den 13. august 2024.

Indhold

  Erhvervsstrategiens opbygning

  Erhvervsstrategien er bygget op om en vision for erhvervsudviklingen, som en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet har udarbejdet. 

  Fire strategiske søjler er sammen med fundamentet bestående af rammevilkår og erhvervsservice, retningsgivende for erhvervsudviklingen i Dragør Kommune.

  De fire strategiske søjler

  • Iværksættere og Uddannelse
  • Fødevarer, Gastronomi og Klima
  • Turisme og Livskvalitet
  • Liv på Havnen.

  Dynamisk strategi

  Erhvervsstrategien er en dynamisk strategi, forstået på den måde, at der er traditionelle erhvervsstrategiske tiltag der kan implementeres relativt hurtigt og mere langsigtede indsatser, der kan udvikles og modnes over tid gennem et løbende samarbejde mellem kommunen og erhvervslivets aktører. Formålet er at skabe rammer, hvor nye ideer kan udvikles og modnes inden de bringes ind i det politiske rum.

  Samarbejdet med erhvervet har et handlings- og løsningsorienteret fokus og indebærer en dynamisk implementering af strategien gennem et indsatskatalog, hvor nye initiativer løbende igangsættes og evalueres. 

  Som en del af det dynamiske arbejde i strategien arbejder to arbejdsgrupper sideløbende med høringsperioden. De fokuserer på konkrete indsatser og afrapporterer i to tempi. Efter høringen skal der tages politisk stilling til hvilke af erhvervets forslag, der skal arbejdes videre med. 

  Samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv

  En af de væsentligste indsatser der foreslås igangsat er etableringen af et samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv. Etableringen af et samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv er afgørende for implementeringen af strategien. 

  Høring

  Forslag til Erhvervsstrategi for Dragør Kommune er i høring i 8 uger i perioden 19. juni – 13. august 2024. 

  Dine bemærkninger skal være os i hænde senest tirsdag den 13. august 2024 – enten på mail til dragoer@dragoer.dk eller med brev til Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Mærk dit høringssvar med ”Høringssvar Erhvervsstrategi".

  Vær opmærksom på, at den endelige erhvervsstrategi vil blive behandlet politisk. Her vil eventuelle bemærkningerne indgå som bilag til dagsordenspunktet og være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside med alle indeholdte oplysninger; herunder eventuelle personoplysninger. Vær også opmærksom på, at alle bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt.

  Læs forslaget til Erhvervsstrategi

  Kontakt