Gå til hovedindhold
Job

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen er udtryk for den overordnede politiske vision for beskæftigelsesområdet.

Indhold

    Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby og Dragør i at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet eller bevare den eksisterende kontakt. Derudover er det Jobcentrets opgave at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. 

    Jobcenter Tårnby varetager alle opgaver, som omhandler beskæftigelse i forhold til forsikrede ledige, starthjælps-, integrationshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender og andre personer med nedsat arbejdsevne, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Herudover varetages ansøgning om hjælpemidler, personlig assistance samt ansøgning om fortrinsadgang for handicappede.

    Tilsvarende varetager Jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder medvirker jobcentret til formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af fleksjob, skånejob, hjælp til ansatte med handicaps, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.