Gå til hovedindhold

Fjernvarme til Dragør

Det bliver muligt at udrulle fjernvarme til byområderne i Dragør Kommune. Det gælder også for området Søvang. Det fremgår af dagsordenen til næste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som er offentliggjort mandag den 26. september.

Indhold

  Energikrise

  Energikrisen kradser, og landets kommuner er i fuld gang med at udarbejde overordnede varmeplaner for, hvordan opvarmning med naturgas kan erstattes. Også i Dragør Kommune, hvor cirka 70 procent af boligerne er opvarmet med naturgas. Dragør Kommune er den kommune i landet, hvor andelen af boliger opvarmet med naturgas er størst.

  Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Borgerne har egentlig været eksemplariske i Dragør og gået fra opvarmning med oliefyr til gasfyr, som det helt frem til 2020 har været muligt at søge offentlig tilskud til. Men med energiprisernes himmelflugt og krav om nye tiltag har vi bedt eksterne konsulenter om at hjælpe os med at undersøge og komme med oplæg til en overordnet varmeplan for Dragør Kommune. Og forventningen er, at vi kan få fjernvarme til store dele af Dragør.”

  Varmeplan

  Dragør Kommune skal udarbejde en overordnet varmeplan for kommunen inden årets udgang. Varmeplanen peger på, i hvilke dele af Dragør det samfundsmæssigt godt kan svare sig at udrulle fjernvarme, og i hvilke områder det bedre kan betale sig at opvarme bygningerne med andre varmekilder. I et tæt samarbejde med Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning, HOFOR og CTR, som står for det regionale net for fjernvarme, er mulighederne for at overgå til fjernvarme i stedet for naturgas undersøgt og vurderet.

  Helle Barth, formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget siger: ”Det er simpelthen alt for dyrt at varme vores boliger op med naturgas. Og vi er pålagt at undersøge mulighederne for, at borgerne i Dragør Kommune kan få fjernvarme. Jeg er derfor glad for, at det viser sig, at det kan betale sig at få den mere energirigtige fjernvarme til Dragør.”

  Hun fortsætter: ”Jeg er særligt glad for, at det også gælder Søvang, som et mindre, men i Dragør-regi stort, boligkvarter med mange almindelige familier.”

  December: Brev til borgerne

  Hvad kan borgerne forvente? Borgerne får i slutningen af december måned et brev med besked om at de enten vil få tilbud om at koble sig til et fremtidigt fjernevarmenet, eller at de skal have en individuel varmekilde til at varme deres bolig op. Det kan for eksempel være ved at få installeret en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

  Forventningen er, at de tætte byområder i fremtiden kan få fjernvarme, mens boliger i det åbne land, hvor der er langt mellem husene, vil skulle søge kommunen om tilladelse til at opsætte en individuel varmekilde.

  I brevet, som borgerne modtager inden jul, vil der stå, om de altså selv skal gøre noget, hvad tidsperspektivet er, og hvad det formodes at koste.

  Proces og tidsplan

  Konsulentvirksomhederne Rambøll og EA Energianalyse har kortlagt, hvor det kan betale sig få en fællesløsning som fjernvarme, og hvor det kan være bedre med individuelle løsninger i Dragør Kommune.

  Der er nu tilrettelagt en intensiv beslutningsproces, som begynder i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. oktober, Økonomiudvalget den 13. oktober og Dragør Kommunalbestyrelse den 27. oktober 2022. Her skal politikerne tage stilling til for det første at sende udkast til varmeplanen i offentlig høring i 14 dage (primo november), for det andet at lade Søvang omfatte af muligheden for tilslutning til fjernvarme og for det tredje at lade det regionale net CTR levere fjernvarmen i stedet for en eventuel lokal forsyning.

  Varmeplanen forventes på baggrund af høringen endelig besluttet i december i kommunalbestyrelsen på mødet den 15. december 2022.