Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Varmeforsyning
Politik

Fjernvarme: Valg af varmeselskab

Dragør Kommunalbestyrelse har med et bredt flertal besluttet at optage forhandlinger med Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning A/S om at levere den fremtidige fjernevarme til kommunens grundejere.

19. dec. 2022
Dragør og Tårnby borgmestre

Indhold

  I sidste uge vedtog Dragør Kommunalbestyrelse en varmeplan om fremtidens varmeforsyning i Dragør Kommune. Omdrejningspunktet er at udfase naturgas og andre fossile brændsler til opvarmning og i stedet udrulle fjernvarme til grundejerne i forskellige områder i kommunen.

  Torsdag aften blev næste skridt så taget, da kommunalbestyrelsen skulle vælge henholdsvis en leverandør og en distributør af fjernvarme.

  Valg af leverandør

  Der var enighed i kommunalbestyrelsen om at optage forhandlinger med CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S), som i dag producerer og leverer fjernvarme til en række kommuner i hovedstadsområdet – blandt andet Tårnby Kommune.

  CTR har i forvejen stillet sig positive over for udsigterne til, at Dragør på lige fod med de øvrige kommuner kan blive koblet på det regionale net. En endelig beslutning om at optage Dragør som medlem skal godkendes i CTR’s bestyrelse.

  Valg af distributør

  Da det kom til kommende distributør af fjernvarme stod valget mellem på den ene side HOFOR A/S og Københavns Kommune og på den anden side Tårnby Forsyning A/S og Tårnby Kommune.

  Et bredt flertal bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Tværpolitisk Forening – Liste T og Sydamagerlisten ønskede at optage forhandlinger og indgå et udvidet samarbejde med nabokommunen Tårnby og Tårnby Forsyning. Kun partiet Venstre ønskede at gå videre med HOFOR.

  ”Det er en uhyre vigtig og kompliceret samfundsmæssig opgave, vi som kommune har fået i kølvandet på energikrisen,” vurderer Kenneth Gøtterup og siger:

  ”Jeg er stolt over, at vi på så kort tid er lykkes med at få lagt og besluttet først varmeplanen og nu også vedtaget næste skridt i, hvordan vi kommer videre med gøre den til virkelighed. Og her er valget af samarbejdspartnere helt centralt. Det er dog vigtigt at sige, at beslutningen ikke et fravalg af HOFOR, men et tilvalg af samarbejdet med Tårnby Kommune – mellem to ligeværdige kommuner for enden af Amager.”

  Han uddyber: ”Vi vil etablere et fjernvarmeselskab med tæt politisk styring. Hvordan konkret er vi i gang med at undersøge nærmere. Vi vil sammen med Tårnby omsætte planen til konkrete projekter og udrulle i fællesskab. Det vil for eksempel sige, at vi principielt udruller parallelt lige meget i hver kommune – og ikke først i den ene kommune og så den anden.”

  Tårnby Kommune bakker op

  Tårnby Kommune står også over for at skulle udvide fjernvarmenettet inden for Tårnby Kommunes egen kommunegrænse. Omkring 8.500 grundejere i Tårnby kan se frem til at få tilbudt fjernevarme som en mere grøn og CO2-venlig energikilde end gas og olie.

  Med Dragør Kommunens cirka 4.500 grundejere i områder, hvor der nu planlægges for fjernvarme, er der dermed tale om et betydende anlægsprojekt og entreprise.

  Tårnbys borgmester Allan S. Andersen siger: ”Fjernvarme er på få måneder blevet noget, som mange boligejere meget gerne vil have. I både Tårnby og Dragør har rigtig mange boligejere naturgas, og derfor skal vi have sat fart på fjernvarmeudrulningen.”

  Han fortsætter: ”Jeg er derfor rigtig glad for, at Dragør har valgt Tårnby Forsyning til at stå for at udrulle fjernvarme i Dragør. Det er et stærkt bevis på, at vi har et rigtig godt samarbejde vores to kommuner imellem, og vi har nu en fælles mission med at få udbredt fjernvarme til vores borgere.”

  Allan S. Andersen supplerer: ”Jeg vil gerne takke for tilliden til Dragørs kommunalbestyrelse og ser frem til, at vi nu kan trække i arbejdstøjet, så vi kan få givet vores borgere et alternativ til deres nuværende dyre varmekilder.”

  Citater fra partierne i Dragør Kommunalbestyrelse

  Det Konservative Folkeparti ved gruppeformand Martin Wood Pedersen:

  ”Der har været et konstruktivt forløb med både HOFOR og Tårnby Forsyning. Vores valg er et tilvalg af, at to nabokommuner indgår i et tæt partnerskab om at løse den vanskelige opgave med at etablere fjernvarme.

  Vi får som to kommuner et godt udgangspunkt for den kommende anlægsopgave. Vi rykker tættere sammen i det daglige samarbejde, der også skaber et godt grundlag for, at vi fremover kan drøfte mere samarbejde, hvor giver mening med respekt for vores selvstændighed. At vi på tværs af både borgmestre og kommunalbestyrelser ønsker dette tætte og nye samarbejde, tegner godt for fremtiden.”

  Socialdemokratiet ved fungerende gruppeformand Ole Hansen:

  ”Det er socialdemokratiets opfattelse, at der nu kan indgås en god og ligeværdig aftale med Tårnby Kommune på baggrund af de beslutninger, der er truffet i de to kommuners kommunalbestyrelser om udrulning og levering af varme i de to kommuner. Vi sætter stor pris på, at der var meget bred opbakning til beslutning i kommunalbestyrelsen i Dragør, idet 13 af 15 medlemmer står bag beslutningen.

  Vi ser frem til at få etableret et fornuftigt samarbejde og et godt fjernvarmeselskab, der kan tage hånd om borgernes og begge kommuners behov for at sikre en optimal og prisrigtig leverance af varme til alle, der måtte ønske det.

  Vi håber, at borgerne i Dragør vil tage godt imod projektet og vil bakke op ved at tilmelde sig fjernevarmeforsyning fra Tårnby Forsyning.

  Derudover vil vi gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige partier i kommunalbestyrelsen i Dragør for et godt og konstruktivt forløb, der har vist, at selv når der skal handles under et tidspres, kan vi godt levere en løsning, der kommer til at fungere i forhold til borgerne i Dragør.

  Samtidig viser vi med denne aftale, at vi også kan indgå i et hensigtsmæssigt og ligeværdigt samarbejde med vores naboer i Tårnby.”

  Venstre – Danmarks Liberale Parti ved gruppeformand Helle Barth:

  ”Det har været en meget vanskelig sag at tage stilling til. Der er mange usikkerheder om bl.a. prisen, som gør det meget svært at gennemskue, hvilken løsning der vil være mest fordelagtig for Dragørs borgere. Dertil kommer valget mellem et lille og uerfarent forsyningsselskab over for det store og meget mere erfarne HOFOR i relation til udrulning af fjernvarme.

  I Venstre er vi derfor ud fra en samlet vurdering kommet frem til, at valget af HOFOR vil være bedst for borgerne i Dragør.”

  Tværpolitisk Forening – Liste T ved gruppeformand Peter Læssøe:

  “Vi ser frem til et spændende samarbejde med Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning. Vi har stor tillid til, at samarbejdet med Tårnby vil skabe hurtige og kosteffektive resultater for borgerne i begge kommuner, så rigtig mange borgere vil stoppe op og vente på fjernvarmen.

  I den kommende tid er det begge kommuners opgave at kommunikere de mange fordele dette medfører. Jo flere der melder sig til, jo bedre bliver den samlede økonomi.”

  Sydamagerlisten ved gruppeformand Flemming Blønd:

  ”Vi er i Sydamagerlisten meget tilfredse med, at Dragør med stort flertal vælger Tårnby som samarbejdspartner i udrulningen af fjernvarme. Der vil efter vores opfattelse være mulighed for, at vi i dette fremtidige fællesskab på Sydamager kan skabe økonomiske, faglige, teknologiske og politiske synergier til glæde for en fælles fremtid.

  Det var en god beslutning for Dragør at gribe muligheden for det ligeværdige samarbejde, som Tårnby har lagt op til. Vi håber samtidig, at det kan blive startskuddet til, at vi kan komme ud af det dyre og uigennemsigtige HOFOR samarbejde, der suverænt er styret af Københavns kommune.”