Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Klub Elisenborg: Tilsagn om fondsstøtte til nyt udeareal

Under projektnavnet Mere udeliv i SFO og klub har Nordea-fonden op til jul givet tilsagn om at bevilge en million kroner til mere udeliv i børneperspektiv ved fritidsklubben Elisenborg i Dragør Kommune.

22. dec. 2022
Arkitemas skitsetegning af nyt udeareal ved fritidsklubben Elisenborg

Indhold

  ”Sikken en julegave at få!”, sådan lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup, da Nordea-fonden offentliggjorde tilsagn om at støtte kommunens satsning på helt nyt udeareal ved fritidsklubben Elisenborg.

  Klub Elisenborg – mere udeliv i et børneperspektiv

  Målet er at skabe et urbant udemiljø ved Fritidsklubben Elisenborg med anlæg af blandt andet optegnede spil på asfalt, boldbane med blandt andet basket og hockey, læringssti, plantekasser med bærbuske, udeværksted, bænke, udekøkken, hængekøjer, belysning og træplantning.

  Kenneth Gøtterup siger: ”Det er så vigtigt for børnenes trivsel og dannelse, at vi har nogle attraktive rammer for deres kreative udfoldelse. Vi har selv prioriteret penge til et supergodt projekt, som nu kan blive dobbelt så godt med støtte fra Nordea-fonden.”

  Alle offentlige ansøgere til Nordea-fondens pulje ’Mere udeliv i SFO og klub’ har skullet bære 50 procent medfinansiering af det samlede projektbudget. Vel at mærke i rede penge og ikke i for eksempel medarbejdertimer. Det konkrete projekt ved Elisenborg lyder da også på samlet set to million kroner, hvoraf kommunen har søgt om en million kroner.

  Stærkt fundament for glæde og brug

  Uddelingschef i Nordea-fonden Christine Paludan-Müller fortæller: ”Den store efterspørgsel på støtte til mere udeliv for børn i SFO og klub har resulteret i endnu flere uddelinger, end vi havde forventet.” Hun uddyber:

  ”Vi ser en masse gode ideer til nyttehaver, multibaner, udekøkkener, grej og også undervisningsforløb, der klæder personalet på til mere udeliv. Og så er der rigtig mange gode eksempler på involvering af børn i udvikling af ideer og aktiviteter. Det tror vi skaber et stærkt fundament for den efterfølgende brug og glæde hos børnene.”

  Næste skridt

  Tilsagnet om støtte skal først formelt behandles i Dragør Kommunalbestyrelse i det nye år. Forventningen er, at etablering kan igangsættes i løbet af 2023.

  Fakta

  Projektet i Dragør Kommune er et ud af i alt 74 projekter på landsplan, som har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Nordea-fonden.

  Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

  Med puljen 'Mere udeliv i SFO og klub' har alle landets SFO'er, fritidsordninger og –klubber, der har børn i 0.-6. klasse, kunnet søge Nordea-fonden mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. i støtte til at styrke deres udeaktiviteter. Puljen er nu lukket for ansøgninger. I alt indløb 183 ansøgninger, 74 projekter har fået tilsagn om støtte med et samlet støttebeløb på 31.808.347 kroner. Kilde: Nordea-fonden.dk